Tarttuva tauti on harvoin erityisäitiysrahan peruste

Terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä raskaana olevilla työntekijöillä voi syntyä koronaviruksen vuoksi oikeus erityisäitiysrahaan, jos korvaavaa työtä ei ole tarjolla.

Jos työtehtävät tai työolot vaarantavat raskaana olevan työntekijän tai sikiön terveyden eikä vaaratekijää voida poistaa, työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin työtehtäviin.

Jos työn uudelleenjärjestelyt eivät ole mahdollisia, ja työntekijä joutuu jäämään pois työstä, Kela voi maksaa työntekijälle erityisäitiysrahaa. Erityisäitiysrahan perusteena olevat vaaratekijät on määritelty sairausvakuutusasetuksessa.

– Ensisijaista on vaaratekijän poistaminen työstä. Jos se ei ole mahdollista, varmistetaan työntekijän riittävä suojautuminen vaaratekijältä tai siirretään hänet toiseen työtehtävään Työjärjestelyt ovat aina ensisijaisia erityisäitiysrahaan nähden, sanoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen Kelasta.

Raskaana olevia pyritään suojaamaan riskitekijöiltä, joista on niukasti tutkimustietoa

Koronavirusepidemian aikana asianmukainen suojautuminen terveydenhuollon yleisissä työtehtävissä ja normaaleissa potilaskontakteissa on tämänhetkisen tiedon perusteella katsottu riittäväksi varotoimenpiteeksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on linjannut, että raskaana olevat eivät ole koronaviruksen erityistä riskiryhmää. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa raskaana olevien riski saada vaikea koronavirustauti ei poikkea muiden saman ikäisten riskistä.

– Erityisäitiysrahaoikeutta arvioitaessa Kela noudattaa kuitenkin niin sanottua varovaisuusperiaatetta, jonka mukaisesti raskaana olevia pyritään suojaamaan riskeiltä ja altisteilta, joista on niukasti tutkimustietoa, painottaa vastaava asiantuntijalääkäri Johanna Repo Kelasta.

Tarttuva tauti voi olla erityisäitiysrahan peruste tietyissä tilanteissa

Varhaiskasvatuksen työntekijät työskentelevät pitkäaikaisesti samoissa tiloissa ja lähikontakteissa valikoimattoman lapsijoukon kanssa, eikä suojautumismahdollisuus ole samanlainen kuin muilla työntekijöillä. Varhaiskasvatuksen työntekijälle voi syntyä oikeus erityisäitiysrahaan, jos muuta sopivaa työtä ei ole tarjolla.

Terveydenhuollossa toimivalle henkilölle voi syntyä oikeus erityisäitiysrahaan, jos häntä ei voida siirtää muuhun työhön koronaviruspotilaiden hoitotyöstä tai jos asianmukaisten suojainten käyttö hoitotyössä ei ole mahdollista.

Lyhytaikaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten apteekeissa tai myymälöissä tartuntariski ei ole kuitenkaan tämänhetkisen tiedon perusteella niin suuri, että työntekijälle syntyisi oikeus erityisäitiysrahaan.

Johanna Aholainen painottaa, että ohjeistus perustuu tilanteeseen, jossa Suomeen on julistettu poikkeusolot. Ohjetta pitää tarkastella tilanteen muuttuessa uudelleen.

Lue lisää