Tartuntatautipäivärahaa voi saada myös Suomen sairausvakuutukseen kuulumaton työntekijä

Suomessa työskentelevä EU-maan, Eta-maan tai Sveitsin kansalainen voi saada tartuntatautipäivärahaa, vaikka ei kuuluisi Suomen sairausvakuutukseen. Tartuntatautipäivärahaa voi saada, jos on määrätty viralliseen karanteeniin tai eristettäväksi, eikä voi tämän vuoksi tehdä ansiotyötä.

Jos Suomessa työskentelevä työntekijä joutuu karanteeniin tai eristettäväksi, hän voi olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, vaikka ei kuuluisi Suomen sairausvakuutukseen. Oikeus tartuntatautipäivärahaan voi olla EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin kansalaisella. Tartuntatautipäivärahaa voi saada, vaikka ansiot olisivat pienet tai työntekijällä olisi lähetetyn työntekijän A1-todistus lähtömaasta.

Tartuntatautipäivärahaa kannattaa hakea tässä tilanteessa, vaikka henkilö tietäisi, että ei kuulu Suomen sairausvakuutukseen.

Muiden kuin EU-maiden, Eta-maiden tai Sveitsin kansalaisten täytyy kuulua Suomen sairausvakuutukseen, jotta heille voidaan myöntää tartuntatautipäivärahaa.

EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta, esimerkiksi Ukrainasta tuleva työntekijä, voi kuulua sairausvakuutuksen piiriin, jos hän ansaitsee Suomessa työskennellessään vähintään 726,27 euroa kuukaudessa tai on muuttanut Suomeen vakinaisesti. Silloin hänkin voi saada tartuntatautipäivärahaa korvauksena ansionmenetyksestä karanteenin ajalta.

Kela tutkii tartuntatautipäiväraha-asian käsittelyn yhteydessä, kuuluuko hakija Suomen sairausvakuutukseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisella voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos hän on tullut Suomeen töihin ennen vuotta 2021, vaikka hän ei olisi sairausvakuutettu Suomessa.

Tartuntatautipäiväraha on saman suuruinen kuin menetetty palkka

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt henkilön olemaan poissa työstä tai karanteenissa tai eristyksessä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautipäiväraha on saman suuruinen kuin ansiotyöstä kyseiseltä ajalta menetetty palkka. Tartuntatautipäivärahaa ei voida maksaa työnantajalle silloin, jos työntekijä ei kuulu Suomen sairausvakuutukseen.

Tartuntatautipäivärahaa voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa. Hakemus on mahdollista toimittaa myös postitse. Hakemuksen liitteiksi täytyy toimittaa tartuntatautilääkärin määräys ja työnantajan arvio ansionmenetyksestä.

Jos asiakas ei ole hakenut aiemmin Kelan etuuksia, tarvitaan muiden liitteiden lisäksi ilmoitus Suomeen muutosta (lomake Y77). Ilmoituksen Suomeen muutosta voi toimittaa Kelan asiointipalvelussa tai postitse.

 

Tiedotetta päivitetty 5.3.2021. Tiedotteeseen on lisätty kohta, jossa täsmennetään milloin EU- tai Eta-maiden ulkopuolelta tuleva työntekijä voi kuulua Suomen sairausvakuutuksen piiriin.

Lue lisää