Tilaa Kelan korvaama taksimatka aina alueellisesta tilausnumerosta

Heinäkuun alusta alkaen Kela korvaa taksimatkan vain, kun se tilataan Kelan kanssa sopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Alueelliset tilausvälityskeskukset vastaavat kaikista Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista.

Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, hänen pitää tilata taksi aina sen maakunnan tilausnumerosta, jonka alueelle taksi tilataan. Tällöin asiakas maksaa matkastaan enintään 25 euron omavastuun. Myös alle omavastuun jäävät matkat kannattaa tilata alueellisista numeroista, koska ne kerryttävät automaattisesti vuosiomavastuuta. Kun vuosiomavastuu (300 e) ylittyy, Kela korvaa loppuvuoden matkakustannukset kokonaan.

Taksin tilaaminen

Kun asiakas soittaa tilausvälityskeskukseen, häneltä kysytään matkan järjestämiseen ja korvaamiseen liittyviä tietoja. Näitä ovat muun muassa nimi, osoite, henkilötunnus ja peruste taksin käytölle eli terveydentila tai puutteelliset liikenneolosuhteet.  Asiakas voi samalla kertaa tilata kaikki etukäteen tiedossaan olevat matkat seuraavan 14 vuorokauden ajalle. Heinäkuun alusta meno- ja paluumatka on tilattava erikseen. Tämä tarkoittaa, että menomatkalle tilattu taksi ei voi enää jäädä odottamaan asiakasta paluumatkalle.

Kuulo- ja puhevammaiset asiakkaat voivat edelleen tilata taksin tekstiviestillä.

Matkojen yhdistely

Tilausvälityskeskukset yhdistelevät terveydenhuoltoon matkustavien asiakkaiden matkoja aina kun se on mahdollista. Jotta matkoja pystytään yhdistelemään, asiakkaan on tilattava matka viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14 menenssä,  jos vastaanottoaika on etukäteen tiedossa.

Matkojen yhdistelyn vuoksi asiakkaan kannattaa varautua siihen, että taksi saattaa viedä hänet terveydenhuoltoon tuntia ennen vastaanottoaikaa. Palatessaan terveydenhuollosta hän voi joutua odottamaan kuljetusta tunnin. Jos asiakas tilaa matkan viimeistään tuntia ennen paluumatkaa, hänen ei tarvitse varautua odotusaikaan. Odotusaikaan ei tarvitse varautua, jos matka on tilattu vähintään tunti ennen paluuaikaa. Matka-aika saattaa myös pidentyä jonkin verran verrattuna suoraan taksimatkaan. Enintään se voi kuitenkin pidentyä 2 tunnilla.

Samaan kuljetukseen ei tule muita asiakkaita, jos asiakas ei voi matkustaa terveydentilansa vuoksi yhteisessä kuljetuksessa. Tällöin hän tarvitsee todistuksen terveydenhuollosta (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).

Vakiotaksi saattaa vaihtua

Asiakkaan, jolla on oikeus vakiotaksiin ja joka käyttää sitä säännöllisesti, kannattaa tarkistaa, miten vakiotaksikuljetus järjestyy 1.7. alkaen. Jos tuttu kuljettaja ei enää aja Kelan korvaamia taksimatkoja, asiakkaan pitää ottaa yhteyttä oman alueensa välityskeskukseen asian selvittämiseksi.

Kela seuraa korvaamien taksimatkojen palvelun laatua ja edellyttää tilausvälityskeskuksilta jatkuvaa laadun varmistusta, jotta asiakkaiden oikeudet toteutuvat. Asiakkaat voivat antaa palautetta matkoistaan tilausvälityskeskusten verkkosivuilla.

Taksin alueelliset tilausnumerot

Oman alueen tilausvälityskeskuksen numero kannattaa tallettaa puhelimeen tai muuten helposti saataville. Numerot löytyvät myös numeropalveluista 118 ja 020202.

Maakunta Tilausnumero Palveluntuottaja
Alueelliset tilausnumerot
Etelä-Pohjanmaa 0800 99 090 Seinäjoen Keskustaksi Oy
Etelä-Savo 0800 302 245 PRO-Keskus Oy
Etelä-Karjala 0800 50 123 Taksi Saimaa Oy
Kainuu 0800 93 153 Kainuun Taksivälitys Oy
Kanta-Häme 0800 98 821 Tampereen Aluetaksi Oy
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa 0800 93 150 (suomi)
0800 93 152 (ruotsi)
Pohjois-Suomen Taksi Oy
Keski-Suomi 0800 30 22 59 PRO-Keskus Oy
Kymenlaakso 0800 302 333 Kymenlaakson Taksi Oy
Lappi 0800 302 240 PRO-Keskus Oy
Pirkanmaa 0800 98 811 Tampereen Aluetaksi Oy
Pohjanmaa 0800 99 000 Vaasan Ulataksi Oy
Pohjois-Karjala 0800 302 255 PRO-Keskus Oy
Pohjois-Savo 0800 302 250 PRO-Keskus Oy
Päijät-Häme 0800 94 220 Taksi-Päijänne Oy
Satakunta 0800 120 001 Lounais-Suomen Taxidata Oy
Uusimaa 0800 96 130 (suomi)
0800 96 140 (ruotsi)
Helsingin-Uudenmaantaksit Oy
Varsinais-Suomi 0800 130 001 (suomi)
0800 130 002 (ruotsi)
Lounais-Suomen Taxidata Oy

Lue lisää