Toimeentulotukea voi saada hoidon kannalta tarpeellisiin lääkkeisiin


Kela on täsmentänyt ohjeistusta siitä, miten lääkekustannuksiin myönnetään toimeentulotukea. Ohjeessa painotetaan lääkkeen tarpeellisuutta asiakkaan hoidossa.

Kelasta toimeentulotukea hakeva asiakas saa yleensä myönteisen päätöksen yhteydessä sähköisen maksusitoumuksen apteekkiin. Sillä asiakas saa reseptillä määrätyt, sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkevalmisteet ja ei-korvattavat lääkevalmisteet, joiden hinta on enintään 200 e/valmiste. 

Kela on täsmentänyt ohjeistusta toimeentulotukea saavien asiakkaiden lääkekustannuksista. Ohjeessa painotetaan lääkkeen tarpeellisuutta sairauden hoidossa. Kela on käynyt aiheesta sosiaali- ja terveysministeriön kanssa säännöllisesti keskusteluja. Myös eduskunnan oikeusasiamies on arvioinut asiaa.

Kela voi edelleen pyytää asiakkaalta lisäselvitystä, jos lääkkeen tarpeellisuus ei ilmene asiakkaan toimeentulotukihakemuksesta tai sen liitteistä. Lisäselvitystä voidaan pyytää esimerkiksi silloin, jos liitteenä olevan lääkärinlausunnon antamisesta on pitkä aika tai jos asiakkaan käyttämä lääke on erityiskorvattava, mutta asiakkaalla ei ole oikeutta erityiskorvaukseen.

Yleensä lisäselvityksiä ei tarvita


Kela arvioi lisäselvityksen tarpeen yksilöllisesti sen mukaan, mitä selvityksiä asiakas on toimittanut ja mitä asiakirjoja on käytettävissä. Lisäselvityspyynnössä kerrotaan, millainen lisäselvitys tarvitaan sekä millä perusteella ja mitä varten se pyydetään. Tarvittaessa Kelan asiantuntijalääkäri arvioi tilannetta.

Kela ei kuitenkaan selvitä asiakkaan terveydentilaa laajemmin kuin mikä on välttämätöntä lääkkeen tarpeellisuuden arvioinnissa. Kelan asiantuntijalääkäri tai lääkekäsittelijä ei päätä asiakkaan diagnoosista tai lääkehoidosta, vaan se on aina asiakasta hoitavan lääkärin asia.

Lisäselvityksen toimittamiselle on yleensä aikaa enintään 1 kuukausi. Asiakkaan pyynnöstä Kela voi tarvittaessa pidentää aikaa, jotta asiakkaan lääkehoidon jatkuvuus ei vaarannu.

Kela korostaa, että valtaosa toimeentulotuen asiakkaista saa tarvitsemansa lääkkeet normaalisti maksusitoumuksella eikä lisäselvityksiä lääkkeen tarpeellisuudesta tarvita.

Lue lisää