Toimi näin, jos tarvitset Kelan korvaaman taksikyydin

Maakunnallinen tilausvälityskeskus vastaa siitä, että alueella on tarvittava määrä autoja ja että asiakkaat saavat taksin tilauksensa mukaisesti.

Kela korvaa matkat terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen, jos asiakas ei voi terveydentilansa vuoksi käyttää muita edullisempia kulkuneuvoja tai niitä ei ole käytettävissä.  Jos taksi on välttämätön matkan tekemiseksi, se pitää tilata tilausvälityskeskuksesta.

Taksimatka tulee tilata tilausvälityskeskuksesta hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14.00.  Jos tarvitset taksin äkillisesti, tilausvälityskeskus pyrkii hoitamaan kuljetukset kiireellisyysjärjestyksessä.

Mitä jos taksi ei tule?

Jos olet tilannut taksimatkan hyvissä ajoin, viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 14.00, mutta tilausvälityskeskus ei pysty järjestämään kuljetusta sovittuna ajankohtana, voit tehdä matkan muulla tavoin ja hakea tilausvälityskeskuksesta jälkikäteen korvausta matkan aiheuttamista kustannuksista.

Huom! Jos otat taksin muualta, peru tilausvälityskeskuksesta tilaamasi taksimatka.

Asiakaspalautteet ja kysymykset

Jos haluat antaa palautetta tai sinulla on kysyttävää taksimatkastasi, ota yhteyttä siihen tilausvälityskeskukseen, josta tilaat matkasi.

Lue lisää