Tulkkauspalvelun asiakkaiden ääni kuuluu yhteistyöverkostossa

Uudessa verkostossa vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaita edustavat järjestöt voivat nostaa esiin palveluun liittyviä huolenaiheita ja esittää kehitysideoita.

Vammaisten tulkkauspalvelun yhteistyöverkosto aloitti työnsä 6 asiakasjärjestön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kelan edustajien voimin 23. tammikuuta.

Verkoston tavoitteena on avoin vuoropuhelu siitä, miten vammaisten tulkkauspalvelua voidaan kehittää kaikkien asiakasryhmien tarpeiden perusteella. Kokouksissa käsitellään yhtä teemaa kerrallaan, jotta asiakasjärjestöjen edustajat voivat valmistautua kokouksiin keräämällä teemaan liittyviä palautteita ja kehittämisehdotuksia etukäteen jäseniltään.

Yhteistyöverkostossa tulkkauspalvelun asiakkaita edustavat CP-liitto, Finlandssvenska Teckenspråkiga, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Suomen Kuurosokeat ja Svenska Hörselförbundet.

Verkosto kokoontuu 4 kertaa vuodessa, ja sen toimikausi on 2 vuotta.

Valtaosalle asiakkaista on tarjolla tulkki

Vammaisten tulkkauspalvelun järjestäminen uudistui vuoden vaihteessa. Tulkkauspalvelua tuottaa nyt 753 tulkkia. Palvelu on jaettu 6 alueeseen.

Tammikuussa Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen tehtiin tulkkitilauksia yli 10 000 kappaletta. Suurimpaan osaan tilauksista löytyi tulkki.  Alueiden ja eri asiakasryhmien välillä oli jonkin verran eroja.

Tilauksiin välitetyt tulkit (%) alueittain ja asiakasryhmittäin tammikuussa 2018

  Uusimaa Läntinen Keskinen Pohjanmaa Itäinen Pohjoinen Koko Suomi
Kuulovammaiset 96,9 98,3 92,9 98,4 99,1 97 97
Kuulonäkövammaiset 81,9 98,4 89 98,5 98,7 98,3 94,8
Puhevammaiset 89,6 84 90 80 85,9 91,3 86,4
Kaikki asiakasryhmät 93,7 92,5 91,5 95,1 96,4 95,7 93,7