Tulorekisteri helpottaa asumistuen hakemista

Asumistukihakemukseen ei enää tarvitse liittää palkkakuittia 1.4.2019 alkaen. Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Asumistuen saajan pitää kuitenkin ilmoittaa Kelaan, jos hänen tulonsa muuttuvat.

Kela ei enää pyydä asiakkailta palkkatositteita yleisen asumistuen ja sotilasavustuksen hakemuksiin. Hakemuslomakkeisiin ja verkkoasiointipalveluun on lisätty tieto "Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä".  Muutokset toteutetaan samanaikaisesti sekä verkkoasiointiin että hakemuslomakkeisiin.

Asumistuen saajan pitää edelleen ilmoittaa Kelaan, jos ruokakunnan tulot muuttuvat. Kela tekee asumistukeen välitarkistuksen, jos ruokakunnan tulot lisääntyvät edellisen päätöksen tuloista vähintään 400 e/kk tai vähenevät vähintään 200 e/kk.

Joulukuussa 2018 Kela maksoi yleistä asumistukea 376 500 ruokakunnalle.

Tulorekisteri vähentää hakemuksen liitteitä

Kela siirtyy vaiheittain käyttämän tulorekisterin tietoja etuushakemusten käsittelyssä. Maaliskuussa palkkatositteiden pyytämisestä luovuttiin mm. toimeentulotuen, työttömyysturvan, lastenhoidon tuen hakemuksissa ja eläkkeensaajan asumistuen hakemuksissa.

Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin. Kaikki työnantajat eivät ole vielä ilmoittaneet tietoja. Se saattaa näkyä myös Kelassa niin, että asiakkailta joudutaan aluksi pyytämään myös sellaisia palkkatietoja, jotka pitäisi saada tulorekisteristä

Asiakas voi myös itse tarkistaa, onko työnantaja ilmoittanut maksamansa palkan tulorekisteriin. Tulorekisteriin kirjaudutaan pankkitunnuksilla osoitteessa www.tulorekisteri.fi.

Etuuksien myöntämiseen voivat vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia ovat esimerkiksi pääomatulot (vuokra-, korko- ja osinkotulot), yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot. Näistä tuloista asiakkaiden pitää jatkossakin toimittaa tarvittavat liitteet.

Etuuksien hakuohjeet kela.fissä:

Lisätietoa tulorekisteristä