Tulorekisteri helpottaa työttömyysturvan ja toimeentulotuen hakemista

Asiakkaan ei enää tarvitse liittää palkkakuittia työttömyysturva- ja toimeentulotukihakemukseen. Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Tieto työnteosta pitää kuitenkin aina merkitä hakemukseen.

Kela ei enää pyydä asiakkailta palkkatositteita työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja perustoimeentulotuen hakemuksiin. Hakemuslomakkeisiin on lisätty tieto siitä, että "Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä".

Kelassa odotetaan, että tulorekisteri vähentää huomattavasti hakemusten käsittelyssä tarvittavien liitteiden määrää. Viime vuonna Kelassa käsiteltiin 1,9 miljoonaa perustoimeentulotuen hakemusta. Noin 10 % hakemuksista sisälsi palkkatuloja. Työttömyysturvassa etuuskäsittelijät tekivät 1,3 miljoonaa ratkaisua, joista 32 % sisälsi työtuloja.

Hakemuksessa asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa, jos hän on ollut töissä. Kela tarkistaa tulorekisteristä työstä maksetun palkan määrän. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää toimittamaan esimerkiksi tositteen maksetusta palkasta tai selvityksen palkasta tehdyistä vähennyksistä.

Esimerkiksi työttömyysajan ilmoituksessa työmarkkinatuen hakija ilmoittaa, mitkä päivät hän on ollut töissä. Työssäoloaika pitää aina ilmoittaa, vaikka maksettu palkka jäisi alle työttömyysturvan suojaosan (300 e/kk).

Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin. Kaikki työnantajat eivät ole vielä ilmoittaneet tietoja. Se saattaa näkyä myös Kelassa niin, että asiakkailta joudutaan aluksi pyytämään myös sellaisia palkkatietoja, jotka pitäisi saada tulorekisteristä

Asiakas voi myös itse tarkistaa, onko työnantaja ilmoittanut maksamansa palkan tulorekisteriin (www.tulorekisteri.fi). Tulorekisteriin kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Etuuksien myöntämiseen voivat vaikuttaa myös sellaiset tulot, joita Kela ei saa tulorekisteristä. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi pääomatulot (vuokratulot, korkotulot, osinkotulot), yritystulot ja ulkomailla ansaitut tulot. Näistä tuloista asiakkaiden pitää jatkossakin toimittaa tarvittavat liitteet.

Seuraava muutos tulossa 1.4.2019

Kela alkaa hyödyntää tulorekisterin tietoja vaiheittain etuushakemusten käsittelyssä.  Nyt ensimmäisessä vaiheessa palkkatositteiden pyytämisestä luovutaan toimeentulotuen ja työttömyysturvan lisäksi mm. lastenhoidon tuen hakemuksissa ja eläkkeensaajan asumistuen hakemuksissa.

Seuraavaksi muutoksia etuuksien hakemiseen tehdään 1.4. Silloin luovutaan palkkatositteiden pyytämisestä yleisessä asumistuessa. Muutokset toteutetaan samanaikaisesti sekä verkkoasiointiin että hakemuslomakkeisiin.

Etuuksien hakuohjeet kela.fissä:

Lisätietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri-sivut kela.fissä www.kela.fi/tulorekisteri
Annina Lapinkasken blogi Elämässä.fissä: Tulorekisteri tutuksi. Tulorekisteri ei poista asiakkaan omaa ilmoitusvelvollisuutta.