Työterveyshuollon korvausjärjestelmään muutoksia

Työnantajille ja yrittäjille korvattavien työterveyshuollon kustannusten enimmäismäärät jäädytetään 10.12.2018 alkaen vuonna 2017 vahvistetulle tasolle. Seuraavan kerran enimmäismäärät tarkistetaan vuonna 2021. Korvausluokkiin tulee muutoksia vuonna 2020.

Työnantajat ja yrittäjät voivat saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista.

Tähän saakka Kela on vahvistanut työterveyshuollon korvauksille vuosittain laskennalliset enimmäismäärät. Nykyiset määrät on vahvistettu vuonna 2017.

Nyt eduskunta on hyväksynyt sairausvakuutuslakiin muutoksen, jonka mukaan enimmäismäärät vahvistetaan seuraavan kerran vuoden 2021 lopussa. Enimmäismäärät vahvistetaan työnantajille vuodelle 2021 ja yrittäjille vuodelle 2022 niin, että tarkistuksessa otetaan huomioon vain vuoden 2021 aikana tapahtunut kustannuskehitys.

Muutoksia korvausluokkiin vuonna 2020

Eduskunta on hyväksynyt sairausvakuutuslakiin myös työterveyshuollon korvausluokkia koskevan muutoksen, joka tulee voimaan 1.1.2020.

Työterveyshuollon kustannukset on jaettu kahteen korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän työterveyshuollon kustannukset ja korvausluokkaan II yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Vuodesta 2020 alkaen korvausluokille I ja II määritellään yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Kela korvaa ensisijaisesti korvausluokan I eli ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksiin. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata enintään 40 % yhteisestä enimmäismäärästä.

Muutoksen tavoitteena on painottaa työterveyshuollon kustannusten korvaamista nykyistä enemmän ehkäisevään työterveyshuoltoon ja työkyvyn tukemiseen.

Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollon korvaaminen säilyy entisellään, eli nykyinen suorakorvaukset mahdollistava malli pysyy. Yrittäjien työterveyshuollon korvaukset painottuvat jo nykyisin ehkäisevän työterveyshuollon korvauksiin.

Työterveyshuollossa ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I korvausprosentti muuttuu.  Muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen mallilla ei ole vaikutusta korvausprosenttiin. Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on aina 60 %. Tämä muutos koskee sekä työnantajan että yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän järjestämää työterveyshuoltoa. Sairaanhoidon eli korvausluokan II korvaus ei muutu: se on jatkossakin 50 %.

Muutos vaikuttaa työterveyshuollon kustannuksista maksettaviin korvauksiin ja niiden määräytymisperusteisiin. Samassa yhteydessä toteutetaan lomakeuudistus, joka mahdollistaa mm. työterveyshuollon etäpalvelujen osalta kustannusten ja toimintatietojen ilmoittamisen omina tietoinaan korvaushakemuksissa.

Muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran työnantajan tilikauteen, josta yli puolet on vuoden 2020 puolella. Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen muutosta sovelletaan, kun työterveyshuoltopalvelut on annettu 1.1.2021 tai sen jälkeen

Lakimuutoksesta järjestetään työnantajille, yrittäjille ja työterveyshuollon edustajille infotilaisuuden 21.3.2019.