Työterveyshuollon suorakorvaus helpottaa yrittäjän arkea


Yrittäjä voi vuoden 2018 alusta alkaen saada oman työterveyshuoltonsa kustannuksista korvaukset suoraan myös yksityiseltä työterveyshuollon palveluntuottajalta. Palveluntuottajalla pitää tällöin olla tilityssopimus Kelan kanssa.

Yrittäjän ei tarvitse hakea työterveyshuollon korvausta jälkikäteen Kelasta, kun korvaus voidaan tilitysmenettelyn ansiosta vähentää suoraan laskusta. YEL- tai MYEL-yrittäjä maksaa työterveyshuollon kustannuksista vain hänelle kuuluvan osuuden.

Yrittäjä antaa työterveyshuoltosopimuksen yhteydessä yksityiselle työterveyshuollon palveluntuottajalleen suostumuksen siitä, että Kela voi maksaa korvauksen palveluntuottajalle. Lisäksi palvelun tarjoajalla pitää olla tilityssopimus Kelan kanssa.

Kela solmii syksyn kuluessa uusia tilityssopimuksia yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. Yrittäjät voivat tiedustella suorakorvauksen mahdollisuutta yksityisiltä lääkärikeskuksilta ensi vuoden alusta.  Lääkärikeskukset saattavat myös markkinoida työterveyshuollon suorakorvausta yrittäjille.

Terveyskeskusten työterveyshuollossa suorakorvaus on tuttua


Kuntien terveyskeskuksilta yrittäjät ovat saaneet työterveyshuollon suorakorvauksen jo pitkään.

Yrittäjä, joka on hankkinut työterveyshuoltonsa kunnan terveyskeskukselta, saa suorakorvauksen kuten tähänkin asti. Käytäntö on siis laajenemassa yksityisen terveydenhuollon työterveyshuoltopalveluihin.

Jos kunta on ostanut työterveyshuoltopalvelut alueensa yrittäjille yksityiseltä palveluntuottajalta, tämä voi ensi vuoden alusta alkaen tehdä tilityksiä, kunhan sillä on tilityssopimus Kelan kanssa. Se edellyttää, että yrittäjä tekee työterveyshuoltosopimuksen suoraan sen yksityisen palveluntuottajan kanssa, joka antaa palvelut.

Harvalla yrittäjällä on työterveyshuolto


Uudistuksen tarkoituksena on kannustaa nykyistä useampi yrittäjä hankkimaan itselleen työterveyshuollon palveluja.

Työterveyshuollon järjestäminen on yksinyrittäjälle vapaaehtoista.  Joidenkin arvioiden mukaan reilusta 160 000 yksinyrittäjästä ainoastaan 20 000 on työterveyshuollon piirissä.

– Toivomme, että suorakorvaus kannustaa erityisesti yksinyrittäjiä hankkimaan itselleen työterveyshuollon palveluja. Toimiva työterveyshuolto on yrittäjän hyvinvoinnin osatekijä, painottaa työterveyshuollon ryhmäpäällikkö Susanna Bruun Kelasta.

Yrittäjän työterveyshuollon tarkoituksena on ehkäistä työstä johtuvia terveysvaaroja ja -haittoja sekä edistää yrittäjän työ- ja toimintakykyä. Työterveyshuollon pohjana on aina työpaikkaselvitys, jossa selvitetään yrittäjän työolosuhteet.

Lisätietoja