Työttömyysetuuden suojaosa 500 euroa vuoden loppuun – myös useat muut poikkeukset jatkuvat

Työttömyysetuuden suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen väliaikaiset ehdot pysyvät voimassa vuoden loppuun. Myös lakimuutosten, joilla on nopeutettu työttömyysetuushakemusten käsittelyä työttömyysetuuden ja tulojen sovittelussa, voimassaolo jatkuu 31.12.2020 asti.

Suojaosa on vuoden loppuun asti 500 euroa, jos sovittelujakso on kuukausi, ja 465 euroa, jos sovittelujakso on 4 viikkoa. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Korotettu suojaosa koskee niitä sovittelujaksoja, jotka alkavat viimeistään 31.12.2020.

Korotettu suojaosa ei vaikuta yleisen asumistuen ansiotulovähennykseen. Asumistuen ansiotulovähennys on myös jatkossa 300 euroa.

Liikkuvuusavustusta voi saada vuoden loppuun asti kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia. Liikkuvuusavustusta voi saada myös henkilö, joka muuttaa työn perässä.

Tulojen sovittelu ja ilmoittaminen

Lokakuun loppuun asti työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa kuukauden tai 4 viikon mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Tämän vastineeksi sovittelujakson aikana maksettavaa palkkaa ei muunneta vastaamaan kuukausipalkkaa, vaan se otetaan huomioon sellaisenaan.

Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronaepidemian aikana, yrittäjä voi vuoden loppuun asti itse ilmoittaa muuttuneet tulonsa, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa on käytetty edellisen vuoden verotustietoja.

Työttömyysajan ilmoitus pitää täyttää säännöllisesti

Vuoden loppuun asti jatkettuja lakimuutoksia sovelletaan asiakkaan hakemukseen automaattisesti. Työttömyysturvan hakijan pitää täyttää säännöllisesti työttömyysajan ilmoitus, jos työttömyys jatkuu. Työttömyysajan ilmoituksessa asiakas ilmoittaa Kelaan tehdyt työtunnit ja työpäivät. Yrittäjät voivat myös ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet tulonsa työttömyysajan ilmoituksessa.

Lue lisää