Työttömyysturvassa 300 euron suojaosa

Kaikki työttömyysajan ansiotulot pitää ilmoittaa Kelaan, vaikka ne jäisivät suojaosan alle.

Vuoden alusta lähtien työtön on voinut tienata bruttona 300 e/kk, ilman että ansiot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään. Kaikki tulot pitää kuitenkin ilmoittaa Kelaan entiseen tapaan, vaikka ne jäisivät alle suojaosan.

Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että ansiotulojen 300 e/kk (suojaosa) ylittävästä osuudesta otetaan huomioon puolet. Jos työttömyysajan ilmoitusjakso on neljä kalenteriviikkoa, suojaosa on 279 euroa.

Esimerkki: Saat tammikuussa osa-aikatyöstä palkkaa 400 euroa. Tästä otetaan työttömyysetuuden sovittelussa huomioon 300 euroa ylittävä osuus eli 100 euroa. Työttömyysetuutta maksetaan seuraavana maksupäivänä 50 euroa vähemmän kuin ilman ansiotuloja eli puolet suojaosan ylittävästä summasta vähennetään etuudesta.

Työttömyysajan ilmoitus tehdään kuten ennenkin ja palkkalaskelma tulee toimittaa Kelaan sovitellun työttömyysetuuden saamiseksi. Samalla Kela seuraa myös työssäoloehdon kertymistä.

Jos palkkalaskelman saaminen työnantajalta viivästyy, asiakas voi pyytää Kelaa maksamaan sovitellun työttömyysetuuden ennakkoon. Tätä varten Kela tarvitsee asiakkaan arvion tulojensa määrästä.

Jos työtä on viikossa vähintään 18 tuntia ja palkka vähintään 1 154 e/kk tai työehtosopimuksen mukainen, työ kerryttää myös työssäoloehtoa.

Lisätietoja asiakkaalle: