Uusi kuntoutusmalli avuksi opintojen solmukohtiin

Kun opinnot jumittuvat tai motivaatio niihin heikkenee, uusi kuntoutusmalli auttaa nuorta eteenpäin.

Kela on yhteistyössä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kehittänyt uuden kuntoutusmallin nuorille, joilla on mielenterveysongelmia. Ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille suunnattu  OPI-hanke toteutettiin vuosina 2010–2013. Hankkeen tavoitteena oli tukea nuorten opintojen edistymistä ja varmistaa tutkinnon suorittaminen.  Hankkeeseen osallistuneilla nuorilla oli masennusta tai ahdistuneisuutta, mistä syystä heidän opintonsa eivät edenneet suunnitellusti. Uudella avokuntoutusmallilla tiivistettiin kuntoutusyksikön, oppilaitoksen ja hoitotahon yhteistyötä nuoren tukemiseksi.

Hankkeen toteuttivat Kiipulan Kuntoutuskeskus yhdessä koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa ja Verve Oulu yhdessä Oulun Seudun Ammattiopiston (Osao) kanssa. Kuntoutus sisälsi 8 avomuotoista kurssia. Kuntoutusjaksojen välissä opiskelijat osallistuivat oppilaitoksen järjestämään, opinnoista selviytymistä tukevaan toimintaan.

"Ne tietää miltä se tuntuu" – vertaistuki kuntoutuksen tärkeintä antia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän arviointitutkimuksen mukaan kuntoutuksen ja opiskelujen yhteen saattaminen onnistui hyvin. Ryhmässä saatu vertaistuki koettiin kuntoutuksen tärkeimmäksi anniksi. Myös nuorten masennusoireet vähenivät,  ja samalla elämänlaatu, itse arvioitu terveydentila sekä opiskelukyky kohentuivat. Nuoret kokivat, että olisivat kuitenkin tarvinneet kuntoutusta jo varhaisemmassa vaiheessa.

- OPI on uusi nuorille suunnattu avokuntoutusmuoto, joka voi ehkäistä myös nuorten syrjäytymistä.  Nuorille tulisikin taata kuntoutukseen pääsy kevyemmin perustein kuin lääkärin B-lausunnon perusteella, sanoo erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Opiskeluun yhdistetty avokuntoutus yhdessä kuntoutuksen palvelujentuottajien kanssa on myös oppilaitosten mielestä hyvä ratkaisu. Oppilaitosten näkökulmaa arvioineen Bovallius-ammattiopiston erityisasiantuntija Kaija Miettisen mukaan uusi kuntoutusmalli integroituu hyvin oppilaitoksen muihin tukijärjestelmiin, kuten opinto-ohjaukseen, erityisopetukseen ja opiskelijahuollon palveluihin.

-Ammatilliset oppilaitokset kokevat mielenterveysongelmaisen opiskelijan tukemisen ja oppimisen ohjaamisen olevan myös niiden tehtävä.

"Yhteistyö välttämätöntä jatkossakin"

Kela ja Opetushallitus sekä THL näkevät kuntoutusyksikön, oppilaitoksen ja hoitotahon yhteistyön välttämättömänä, jotta mielenterveyden häiriötä sairastavalle nuorelle voidaan tarjota hänen tarvitsemaansa apua ja tukea.

 - Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien ja Kelan välinen yhteistyö on avainasemassa tuettaessa nuorten mielenterveyteen liittyvää kuntoutumista. Keskeistä on, että opiskelija pystyy opiskelemaan kuntoutuksen ohella. Nyt kuntoutusmalli on olemassa ja se tulisi saada valtakunnallisesti käyttöön,  linjaa opetusneuvos Juhani Kulmala Opetushallituksesta.

Seminaarin esitykset