Valitusten käsittelyaika lyheni edelleen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli Kelan päätöstä koskevan valituksen keskimäärin 256 vuorokaudessa.

Kelan päätöstä koskeva valitus- ja poistoasioiden käsittely nopeutui 14 % edellisvuoteen verrattuna. Lautakunnan käsittelyaika on lyhentynyt jo neljänä vuonna peräkkäin.

Asiakas voi hakea muutosta Kelan päätökseen valittamalla. Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen itse, jos päätös on virheellinen. Jos päätöstä ei Kelan mielestä voida oikaista asiakkaan haluamalla tavalla, se lähettää valituksen muutoksenhakulautakuntaan.

Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena on etuudesta riippuen Sosiaaliturvan tai opintotuen tai työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta. Lautakunnat ovat Kelasta riippumattomia, itsenäisiä elimiä. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Valitusten käsittelyaikaa seurataan vuosittain.

Hyvästä yleiskehityksestä huolimatta työttömyysturvan ja opintotuen muutoksenhakulautakunnissa käsittelyajat venyivät viime vuonna hieman. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli asiat keskimäärin 211 vuorokaudessa. Valituksen käsittely kesti noin 23 vuorokautta pidempään kuin edellisenä vuonna. Opintotuen muutoksenhakulautakunnassa käsittelyaika oli keskimäärin 237 vuorokautta, mikä on noin 30 vuorokautta enemmän kuin edellisvuonna.

Muutoksenhakulautakuntiin tuli 2013 yhteensä 33 822 valitus- ja poistoasiaa, jotka koskivat Kelan päätöksiä. Kasvua edellisvuoteen oli vain 0,3 %.

Yhä harvempi Kelaa koskeva valitus johti päätöksen muuttumiseen

Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin 2013 yhteensä 27 097 valitusasiaa Kelan päätöksistä. Päätös muuttui 8,5 %:ssa tapauksia. Vuonna 2012 valituksen alaisista Kelan päätöksistä muutettiin yli 9 % ja vuonna 2011 lähes 13 %.

Eniten valitettiin sairauspäivärahapäätöksistä, joista jätettiin 3 229 valitusta. Sairauspäivärahapäätöksiä tehtiin 2013 Kelassa yhteensä 635 448, joten valitusten osuus kaikista päätöksistä oli kuitenkin vain 0,5 %.

Yleisestä asumistuesta valitettiin 3 165 kertaa. Yleisen asumistuen päätöksiä tehtiin Kelassa 512 723, joten vain 0,6 %:sta päätöksiä valitettiin.

Työkyvyttömyyseläkettä koskevista päätöksistä valitettiin suhteellisesti eniten tehtyihin ratkaisuihin nähden (4,7 %). Työkyvyttömyyseläkkeen päätöksiä tehtiin Kelassa viime vuonna 49 692 ja valituksia tuli 2 319.

Lue lisää tilastokatsauksesta (pdf)