Vammaisten tulkkauspalvelussa tilausten määrän kasvu jatkuu
 

 


Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun alkuvuosi 2018 lähti vilkkaasti käyntiin. Tilauksia tehtiin tammi-maaliskuussa 42 000 ja tilausten määrän kasvu jatkui. Tulkki löytyi 38 000 tilaukseen eli 95 %:iin kaikista tilauksista.

Tulkkauspalveluun oli maaliskuun lopussa oikeutettu yhteensä 6 000 henkilöä. Palvelua käytti tammi-maaliskuussa 2 600 henkilöä. Heistä suurin osa, 1 800 asiakasta, oli kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä oli 600 ja kuulonäkövammaisia 200. Käyttäjien määrässä ei ollut suuria muutoksia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää sitä vähintään 1 tunnin vuodessa.

Tammi-maaliskuussa tulkkauspalvelun käyttäjät tekivät yhteensä 42 000 tilausta. Kuulovammaiset asiakkaat tekivät 23 000 tilausta, puhevammaiset 12 000 tilausta ja kuulonäkövammaiset 6 500 tilausta. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tilausten määrä kasvoi 5 %. Eniten kasvoivat kuulonäkövammaisten tilaukset (10 %). Opiskelutulkkaustilaukset ovat mukana luvuissa.

Tammi-maaliskuussa tulkki löytyi 38 000 tilaukseen ja 1 300 tilausta peruttiin. Tulkkia ei löytynyt 2 100 tilaukseen. Asiakkaat peruivat tilauksia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna, jolloin tilauksia peruttiin 900. Tilaukset tilastoidaan perutuiksi esimerkiksi, jos asiakas sairastuu tai tapahtuu viime hetken muutos ja jos hän ilmoittaa, ettei tarvitsekaan tulkkia. Jos tulkkia ei yrityksistä huolimatta löydy, se tilastoidaan kohtaan ”tulkkia ei löytynyt”.

Kuulovammaisten asiakkaiden tilauksista 98 %:iin löytyi tulkki. Puhevammaisten tilauksista 89 %:iin ja kuulonäkövammaisten tilauksista 95 %:iin löytyi tulkki. Vaikka ruotsinkielisten asiakkaiden tilanne on kaikilla alueilla haasteellinen, tammi-maaliskuussa ruotsinkielisten tilauksista noin 90 %:iin löytyi tulkki. Tulkin saamiseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten eri alueilla toimivat tulkit ilmoittavat olevansa käytettävissä.

Kela kilpailutti palvelun vuonna 2017, ja uusi kausi käynnistyi tammikuussa 2018.

Kelan verkkosivuille on lisätty vuodesta 2011 lähtien kerättyjä tilastoja tulkkauspalveluista. Sieltä voi esimerkiksi etsiä tietoa tulkkauspalvelujen käyttäjistä, kustannuksista ja tulkeista. Tämän tiedotteen luvut on pyöristetty.
 


Katso kuva täysikokoisena.
 

Lisää tietoa asiakkaille: