Veronpalautus huomioidaan toimeentulotuessa tulona

Yli 50 euron suuruinen veronpalautus vaikuttaa toimeentulotukeen. Jos veronpalautus tai osa siitä peritään asiakkaan ulosotossa olevan velan lyhentämiseksi, veronpalautuksesta huomioidaan vain ulosotosta jäljelle jäävä osa.

Veronpalautusten maksupäivä on tänä vuonna 11.12. Palautukset voivat vaikuttaa joulukuussa maksettavaan toimeentulotukeen.

Toimeentulotukeen vaikuttaa vähäisen määrän yli menevä osa veronpalautuksesta. Vähäisenä pidetään alle 50 euron palautusta henkilöä kohti tai alle 100 euroa perhettä kohti. Jos esimerkiksi yksin asuva asiakas saa veronpalautusta 200 euroa, siitä 150 euroa vaikuttaa joulukuun toimeentulotukeen. Suuri veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotukeen useamman kuukauden ajan.

Verotus vahvistetaan tänä vuonna 31.10. Kelan tätä ennen tekemissä toimeentulotukipäätöksissä veronpalautukset on huomioitu keskeneräisen verotuksen tietojen perusteella. Jos asiakkaan saama veronpalautus on ennakkotietoa suurempi, Kela tarkistaa joulukuun päätöksen ja vähentää toimeentulotuen määrää.

Jos veronpalautus on ennakkotietoa pienempi ja huomioitu joulukuun toimeentulotukipäätöksessä liian suurena, asiakkaan pitää hakea tuen tarkistusta Kelasta. Ohjeet ja tietoa tuen tarkistamisesta löytyvät asiakkaan saamasta toimeentulotukipäätöksestä.

Tukeen vaikuttaa vain ulosottoperinnästä jäävä osa palautuksesta

Jos veronpalautus tai osa siitä peritään asiakkaan ulosotossa olevan velan lyhentämiseksi, vain ulosoton jälkeinen osa palautuksesta vaikuttaa toimeentulotukeen. Jos koko veronpalautus ulosmitataan, palautus ei vaikuta toimeentulotukeen. Asiakkaan pitää toimittaa toimeentulotukihakemuksen liitteenä Kelaan todistus ulosmittauksesta.

Jos asiakas on saanut joulukuulle toimeentulotukipäätöksen, jossa veronpalautus on huomioitu tulona, mutta palautus tämän jälkeen ulosmitataan kokonaan tai osittain, Kela tarkistaa joulukuun päätöksen. Tarkistamista varten asiakkaan pitää toimittaa Kelaan todistus ulosmittauksesta.

Lisätietoa asiakkaille:

Miten tulot ja varat vaikuttavat toimeentulotukeen
Kysy toimeentulotuesta verkossa: Kysy Kelasta
Toimeentulotuen palvelunumero: 020 692 207 (ma–pe klo 9–16)