Virtu-palvelupisteellä Kela-asiat hoituvat kätevästi


Asiakas voi jatkossa hoitaa Kela-asiansa kuvayhteyden välityksellä Virtu-palvelupisteellä. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti lappilaisille.

Lapissa on tällä hetkellä 16 Virtu-palvelupistettä 12:ssa eri kunnassa. Tavoitteena on laajentaa palvelua myös muihin Lapin kuntiin. Jos asiakas haluaa hoitaa Kela-asiansa kuvayhteyden välityksellä Virtu-palvelupisteeltä, ajan voi varata verkossa, palvelupisteessä tai puhelimitse. Apua asiointiin saa tarvittaessa henkilökunnalta.

Kela-asiat hoituvat kuvayhteyden välityksellä kätevästi. Asiakas saa neuvontaa ja ohjausta Kelan etuuksiin ja palveluihin liittyen. Myös etuuksien hakeminen on mahdollista. Pisteessä voi asioida myös ilman kuvayhteyttä esimerkiksi Kelan asiointipalvelussa.

Mikä Virtu-palvelupiste on?


Virtu-palvelupiste on osa laajempaa palvelukokonaisuutta. Virtu.fi on portaali, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita verkossa asiakkaan hyvinvoinnin tueksi. Tarjolla on tällä hetkellä noin 260 erilaista palvelua, kuten erilaisia laskureita, kysymys- ja vastauspalvelua sekä neuvontaa kuvayhteydellä.

Palvelupisteellä voi maksuttomasti käyttää verkkopalveluja sekä tulostaa, kopioida ja skannata asiakirjoja.

Palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti lappilaisille. Osa palveluista, kuten laskurit, on vapaasti kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) ja Arctic Connect Oy:n kanssa.

Virtu-palvelupisteeltä myös saamenkielistä palvelua


Palvelupisteellä on mahdollista asioida pohjois- ja koltansaamen kielellä tiistaisin ja torstaisin klo 9–11. Saamenkielisestä palvelusta vastaa Kelan Inarin toimisto.

Kelan etäpalvelua tarjoavat Virtu-palvelupisteet

 

Lisätietoja asiakkaille: