Yli 10-vuotiaiden lasten puolesta asioiminen tulossa Omakantaan – edellyttää merkittäviä muutoksia terveydenhuollossa

Tällä hetkellä huoltaja voi nähdä Omakannassa alle 10-vuotiaan lapsen tiedot. Tarve huoltajan asiointioikeuden laajentamiseen on tunnistettu ja sen eteen tehdään töitä. Tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Jotta lapsen puolesta asioiminen voidaan laajentaa Omakannassa 10-17-vuotiaisiin, on tehtävä laajoja muutoksia potilastietojärjestelmiin kaikkialla Suomessa. Lisäksi tarvitaan muutoksia siihen, miten tietoja kirjataan terveydenhuollossa.

Huoltaja saa tällä hetkellä tiedot pyytämällä ne terveydenhuollosta

Tavoitteena on, että tarvittavat muutokset saadaan tehtyä vuoden 2020 aikana. Tarkkaa aikataulua ei voida luvata, koska muutostyöt etenevät paikallisissa terveydenhuollon palveluissa eri tahtiin ja riippuvat näiden organisaatioiden omista päätöksistä.

Tällä hetkellä huoltaja voi pyytää lasten potilasasiakirjat nähtäväkseen terveydenhuollon yksiköstä tai apteekista. Huoltaja saa kopiot tiedoista, ellei päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen ole kieltänyt niiden antamista.

”On tärkeää, että yli 10-vuotiaiden puolesta asioiminen onnistuu Omakannassa mahdollisimman pian. Kela tukee teknisen toteutuksen etenemistä eri puolilla Suomea ja on varautunut laajaan tietojärjestelmien testaukseen”, kommentoi erikoisasiantuntija Maritta Korhonen Kelasta.

Huoltajalle eivät näy tulevaisuudessakaan ne yli 10-vuotiaan potilastiedot, jotka on kirjattu ennen kuin laajempi lapsen puolesta asioiminen Omakannassa tulee käyttöön.

Miksi 10–17-vuotiaan tiedot eivät vielä näy huoltajalle Omakannassa?

Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että lasten ja nuorten itsemääräämisoikeus toteutuu. Huoltajan asiointioikeuden laajentuminen alle 10-vuotiaista kaikkiin alaikäisiin edellyttää siksi, että ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmiin, salliiko päätöskykyinen alaikäinen tietojensa luovuttamisen huoltajille.

Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan. Arvio tehdään hoitotapahtuma- tai käyntikohtaisesti, sillä päätöskyky arvioidaan aina suhteessa hoidettavaan asiaan.

Suuri osa kypsäksi arvioiduista nuorista haluaa huoltajiensa näkevän tiedot. On kuitenkin tilanteita, joissa alaikäisellä on perusteltu syy kieltää tietojensa näkyminen.

Päätöksiin kykenevän alaikäisen oikeus päättää itse hoidostaan ja tietojen luovuttamisesta ei ole uusi. Alaikäisen asemasta ja huoltajien tiedonsaantioikeudesta on säädetty potilaslaissa jo vuonna 1992.

Lue lisää:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa terveydenhuollon ammattihenkilöt toimintatavan ja kirjaamiskäytäntöjen muutokseen.