Yli 400 000 henkilöä sai perustoimeentulotukea viime vuonna


Katso kuva täysikokoisena

Perustoimeentulotukea maksettiin kaikkiaan 722,1 milj. euroa vuonna 2017. Kolmasosa menoista maksettiin pääkaupunkiseudulle.

Kela maksoi perustoimeentulotukea vuoden 2017 aikana 277 316 kotitaloudelle. Tuensaajia oli 402 564, joka on 7 % väestöstä.

Kaupunkimaiset kunnat ja erityisesti pääkaupunkiseutu erottuvat perustoimeentulotuen tilastossa. Vuonna 2017 perustoimeentulotuen saajista 29 % asui pääkaupunkiseudulla. Alueella asuu 21 % Suomen väestöstä. Keskimääräinen kotitaloudelle vuoden aikana maksettu tuki oli pääkaupunkiseudulla 3 378 euroa. Koko maassa vastaava määrä oli 2 744 euroa.

Pääkaupunkiseudulla perustoimeentulotuen tarve on usein myös jatkuvaa. Pääkaupunkiseudulla 40 % perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista sai tukea viime vuonna vähintään 9 kuukaudelta, kun koko maassa vastaava osuus oli 34 %.

Tuen keskimääräistä suurempaa määrää ja pidempää kestoa selittää osaltaan pääkaupunkiseudun muuta maata suuremmat asumiskustannukset. Alueella asuu myös muuta maata enemmän kotitalouksia, joilla ei ole verotettavia tuloja. Ensisijaisten tulonlähteiden puuttuminen kasvattaa perustoimeentulotuen tarvetta.

 

Lue lisää tilastokatsauksesta: Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla

Kuntakohtaisia perustoimeentulotuen tilastoja on saatavilla Kelan tilastotietokanta Kelastossa: