Yli 650 tulkkia hyväksyttiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankinnassa
 

 

Tulkkauspalvelun hankinta on viety päätökseen. Hankinnan tavoitteena oli varmistaa riittävä ja laadukas tulkkauspalvelu vammaisille henkilöille.

– Uudenmaan, Läntisen, Keskisen ja Pohjoisen hankinta-alueille saamme tarpeeksi tulkkeja. Sen sijaan Itäisen ja Pohjanmaan hankinta-alueille emme vielä saaneet riittävästi tulkkeja. Suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja ei myöskään vielä saatu riittävästi, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Kela käynnistää lisähankinnat heti, kun se on mahdollista eli käytännössä 2 viikon valitusajan jälkeen.

Vuonna 2018 käynnistyvän sopimuskauden palvelun tarjoajiksi hyväksyttiin 120 tulkkauspalveluyritystä. Tarjouskilpailussa hyväksyttyjen yritysten joukossa on 34 uutta tarjoajaa. Tarjouksia saatiin 6 hankinta-alueelle yhteensä 226. Tarjouksia tuli 138 tulkkauspalveluyritykseltä.

Hankinnassa hyväksyttiin mukaan:

  • yli 450 viittomakielen tulkkia
  • yli 160 puhevammaisten tulkkia
  • 40 kirjoitustulkkia.

Miksi Kela kilpailuttaa?


Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu hankitaan kilpailuttamalla, koska sen kustannukset ylittävät hankintalaissa määritellyn kynnysarvon sosiaali- ja terveyspalveluille. Vuonna 2016 palvelun kustannukset olivat 42,9 milj. euroa. Nyt tehtävän hankinnan arvo on 49 milj. euroa vuodessa. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Kilpailutusta on kevään ja kesän aikana kritisoitu erityisesti tulkki- ja asiakasjärjestöjen suunnalta. Kelalta on muun muassa vaadittu kilpailutuksen keskeyttämistä. Kilpailutuksessa ei kuitenkaan ilmennyt seikkoja, jotka olisivat olleet hankintalain mukainen peruste keskeyttää kilpailutus.

Palvelua kehitetään yhteistyössä


Kela järjesti syksyllä 2016 ennen hankintaa avoimen keskustelutilaisuuden asiakas- ja sidosryhmille. Keskiviikkona 4.10. asiakasjärjestöille järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan uudesta palvelumallista ja palvelun uudistuksista. Kela tapaa ja kouluttaa palveluntuottajia säännöllisesti.

Sopimukset tulkkauspalveluyritysten kanssa laaditaan marraskuuhun mennessä. Sen jälkeen Kela tiedottaa asiakkaille palvelun uudistuksista ja uuden sopimuskauden palveluntuottajista.

Lisää tietoa asiakkaille: