Brexitin vaikutukset Kelan asiakkaiden sosiaaliturvaan

Kela tiedottaa tarkemmin eron vaikutuksista eri tilanteisiin, kun lisätietoa on saatavilla.

Iso-Britannia ei ole enää 30.3.2019 lähtien EU:n jäsenvaltio, jos Ison-Britannian hallitus pitäytyy aiemmin EU:lle tekemässään eroilmoituksessa.

EU-jäsenyyden päättyminen vaikuttaa Ison-Britannian ja EU:n jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksiin ja -velvollisuuksiin, kuten esimerkiksi mahdollisuuteen saada etuuksia tai siihen, mihin maahan pitää maksaa sosiaaliturvamaksuja.

Jos EU ja Iso-Britannia eivät pääse yhteisymmärrykseen siirtymäajasta ja sen ehdoista, eron jälkeistä tilannetta varten ei ole kansainvälisiä sopimuksia tai säännöksiä. Sopimukseton ero tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Ison-Britannian ja Suomen välillä liikkuvien henkilöiden oikeus Kelan maksamiin etuuksiin määräytyisi jatkossa suurimmaksi osaksi kansallisten säännösten mukaisesti samoin kuin muiden sopimuksettomien maiden kohdalla. Lisätietoa sosiaaliturvan määräytymisestä sopimuksettomissa tilanteissa löytyy Kelan sivuilta www.kela.fi/kansainvaliset-tilanteet.

Neuvottelutilanne EU:n ja Ison-Britannian välillä on kuitenkin kesken, joten lopputuloksesta ei ole vielä varmuutta. Kela seuraa tilannetta sekä tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa neuvottelujen edetessä.

Kela tiedottaa tarkemmin eron vaikutuksista eri tilanteisiin, kun lisätietoa on saatavilla. Tämän hetken tilanteesta löytyy lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta www.stm.fi/brexit.