Kela lähettää seurantakirjeen ulkomailla asuville eläkeläisille

Kela lähettää lokakuun lopussa seurantakirjeen niille ulkomailla asuville eläkeläisille ja heidän perheenjäsenilleen, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa.

Kirjeessä kysytään olosuhteissa tapahtuneista muutoksista. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi eläkeläisen tai hänen perheenjäsenensä muutto toiseen maahan, työnteko, Suomesta maksettavan eläkkeen päättyminen tai uusi eläke ulkomailla.

Kirjeeseen täytyy vastata vain, jos olosuhteet ovat muuttuneet. Viimeinen vastauspäivä on 30.11.2018.

Seurannassa tarkistetaan, että ulkomailla asuvilla eläkeläisillä ja heidän perheenjäsenillään on edelleen oikeus saada Suomen maksamaa sairaanhoitoa.

Suomi vastaa muissa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä vakituisesti asuvien, Suomesta eläkettä saavien eläkeläisten ja heidän perheenjäsentensä sairaanhoidon kustannuksista. Edellytyksenä on, että eläkkeensaaja ei saa EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan asetuksen 883/2004 mukaista eläkettä asuinmaastaan.

Jos eläkettä maksaa Suomen lisäksi useampi maa, sairaanhoidon kustannuksista vastaa se maa, jossa eläkkeensaaja on ollut pisimmän ajan vakuutettu. Jos eläkkeensaaja on ollut yhtä kauan vakuutettu monessa maassa, sairaanhoidon kustannuksista vastaa se maa, jossa hän on ollut vakuutettu viimeksi.