Suomeen muuttavien ja ulkomaille lähtevien oikeudet saada etuuksia muuttuvat 1.4.

1.4 alkaen voimaan tuleva laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa vaikuttaa siihen, kuinka kauan Suomesta tilapäisesti ulkomaille muuttanut henkilö on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan ja Kelan etuuksiin. Lainmuutokset koskevat myös ulkomailta Suomeen muuttavia.

Oikeus Suomen sosiaaliturvaan perustuu joko Suomessa asumiseen tai työskentelyyn.

Lainmuutokset vaikuttavat asumiseen perustuviin etuuksiin, joita ovat esimerkiksi sairauspäiväraha ja lääkekorvaukset, lapsilisä, yleinen asumistuki ja Kelan eläkkeet. Muutokset eivät vaikuta esimerkiksi toimeentulotukeen tai opintotukeen.

Ulkomailla oleskelun aikaraja lyhenee

Kun ulkomailla on saanut tähän saakka asua tilapäisesti 1 vuoden ilman että oikeus Kelan etuuksiin muuttuu, lyhenee aikaraja nyt pääsääntöisesti 6 kuukauteen. Oikeus etuuksiin säilyy siis vain, jos ulkomailla on tarkoitus viettää enintään 6 kuukautta.

Poikkeuksena tähän on työskentely EU- tai Eta-maassa. Niissä lyhytkin työskentely lopettaa oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin. Jos kyse on EU-alueella muuten kuin työskentelyn takia oleskelevasta henkilöstä, esimerkiksi eläkkeensaajasta, joka viettää osan vuodesta toisessa jäsenvaltiossa, Kela selvittää asuinmaan yhdessä toisen valtion kanssa.

Lyhytkin ulkomailla oleskelu voi vaikuttaa oikeuteen saada Kelan etuuksia. Ulkomaille lähtevän, etuuksia saavan henkilön pitää ilmoittaa oleskelun kestosta ja tarkoituksesta Kelaan jo etukäteen, jotta Kela voi selvittää, vaikuttaako ulkomaille muutto etuuksien maksuun.

Muutamat erityisryhmät voivat säilyttää lainmuutoksen jälkeenkin oikeuden etuuksiin oleskellessaan ulkomailla yli 6 kuukautta. Muun muassa ulkomaille lähetetty työntekijä, tutkija tai kehitysyhteistyöntekijä voi säilyttää oikeuden etuuksiin joissain kohdemaissa jopa 5 vuotta. Ulkomailla päätoimisesti opiskeleva säilyttää oikeuden etuuksiin opintojensa ajan.

Muutoksia Suomeen tuleville työntekijöille ja opiskelijoille

Suomeen tulevilla työntekijöillä on 1.4. alkaen oikeus Kelan etuuksiin, kun palkka on vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2019). Oikeus ei enää riipu työsuhteen kestosta tai viikkotyötuntimäärästä. Palkkatiedot Kela saa tulorekisteristä.

Lisäksi vähintään 6 kuukautta Suomessa työskennellyt henkilö voi säilyttää oikeuden etuuksiin enintään 3 kuukautta sen jälkeen, kun työskentely päättyy tai vähenee.

Uusi laki muuttaa myös Suomeen tulevien opiskelijoiden asemaa. Opiskelija voi jatkossa saada sairausvakuutuksen etuuksia ja oikeuden joihinkin asumisperusteisiin etuuksiin. Edellytyksenä on, että muutto Suomeen on vakinainen. Lyhytaikaisesti, esimerkiksi 1 lukuvuoden ajaksi Suomeen tuleva ei saa oikeutta etuuksiin.  

Oikeudesta sosiaaliturvaan ei enää anneta päätöstä

Kela ei enää anna erillistä päätöstä oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan henkilölle, joka tulee Suomeen tai lähtee ulkomaille. Jatkossa Kela selvittää oikeuden etuuksiin, kun etuutta saava muuttaa toiseen maahan tai kun henkilö hakee etuutta ensimmäistä kertaa muuttonsa jälkeen. Ulkomaille muuttava voi kuitenkin edelleen saada pyynnöstä päätöksen.

Kela lähettää tietoa muuton vaikutuksesta aina, kun Kela saa tiedon muutosta joko väestötietojärjestelmästä tai henkilöltä itseltään. Tätä varten Kela ottaa käyttöön kaksi uutta asiakaskirjettä: toisen henkilöille, joille maksetaan etuuksia, ja toisen niille, joille etuuksia ei sillä hetkellä makseta.

Kelan asiointipalvelussa jokainen voi tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa, joiden perusteella Kela tarvittaessa ratkaisee oikeuden sosiaaliturvaan.

Lisätietoja asiakkaille