Tietojärjestelmähäiriö haittaa tiedonvaihtoa apteekkien ja Kelan välillä

Apteekeilla on ollut ajoittaisia vaikeuksia tarkistaa asiakkaan Kela-kortin tietoja ja alkuomavastuukertymää Kelan sähköisestä kyselypalvelusta. Häiriö havaittiin torstaina 7.1.

Apteekki hakee asiakkaan reaaliaikaiset Kela-korttitiedot sähköisesti Kelan kyselypalvelusta. Tämän vuoden alussa lääkekorvausjärjestelmässä otettiin käyttöön alkuomavastuu. Myös tieto asiakkaan alkuomavastuukertymästä välitetään apteekkiin Kela-korttitietojen mukana. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa ja vasta sen täyttymisen jälkeen on mahdollista saada korvausta lääkkeistä. Alkuomavastuu maksetaan vain kerran, vaikka asiakkaalla olisi käytössään useita lääkkeitä.

Kelan ja apteekkien välinen sähköinen tiedonvaihto on nyt ajoittain estynyt Kelan tietojärjestelmäongelman vuoksi, joten apteekki ei välttämättä saa haettua asiakkaan tietoja Kelasta. Tällöin ei välity myöskään tieto asiakkaan alkuomavastuukertymästä.

Kela ja apteekit ovat yhteisesti sopineet menettelytavat mahdollisissa kyselypalvelun häiriötilanteissa. Jos apteekki ei saa haettua asiakkaan Kela-kortin tietoja sähköisesti, apteekki voi selvittää tiedot asiakkaan mukana olevasta Kela-kortista. Häiriötilanteissa apteekki olettaa, että asiakkaan alkuomavastuu on täyttynyt. Jos myöhemmin selviää, että alkuomavastuu ei olisikaan täyttynyt, peritään puuttuva alkuomavastuu asiakkaan myöhemmistä korvattavista lääkeostoista saman kalenterivuoden aikana.