Hallinnollisten asioiden postiosoite muuttuu


Kela keskittää hallinnollisen postin vastaanoton. Keskitetty kirjaamo aloittaa toimintansa 2.1.2018.

Uusi, keskitetty kirjaamo tukee Kelan toimintaa erilaisten hallinnollisten asiakirjojen käsittelyssä.

– Keskitetty kirjaamo selkiyttää asiointia hallinnollisissa asioissa. Se myös vahvistaa sitä, että saamme hallinnolliset asiat mahdollisimman nopeasti vireille ja käsittelyyn, kertoo suunnittelija Piia Kaikkonen Kelasta.

– Myös hallinnollisten asioiden käsittely on nykyään Kelassa sähköistä. Kirjaamo siirtää sähköpostitse tai postitse tulleet, yhteistyötahojen ja henkilöasiakkaiden lähettämät hallinnolliset asiakirjat Kelan tietojärjestelmiin.

Kelan kirjaamoon lähetetään Kelassa käsiteltävät hallinnolliset asiat. Näitä ovat esimerkiksi lausunto- ja selvityspyynnöt, hallinnolliset päätökset, asiantuntijakuulemiset, nimeämispyynnöt, rekisteritietojen tarkastuspyynnöt, lokitietopyynnöt, viralliseen yhteistyöhön liittyvät asiakirjat ja kirjeenvaihto, kantelut, vahingonkorvausvaatimukset sekä tietopyynnöt.

Kirjaamo tukee Kelan strategista tavoitetta tarjota erinomainen asiakaskokemus yhdenvertaisesti ja vastuullisesti.

Kelan kirjaamon yhteystiedot 2.1.2018 alkaen


Puhelin: 020 634 7710, arkisin klo 8.15–16.00

Postiosoite: Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela 

Sähköposti: kirjaamo(a)kela.fi

Jos viestisi sisältää salassa pidettävää tietoa, käytä suojattua sähköpostia.

Henkilöasiakkaat ja yhteistyökumppanit asioivat etuusasioissa kuten ennenkin


Henkilöasiakkaat asioivat omissa etuusasioissaan kuten ennenkin. Etuushakemuksen voi tehdä turvallisesti verkossa Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) tai lähettämällä hakemus postitse Kelaan.

Katso Kelan postiosoitteet osoitteesta www.kela.fi/postiosoitteet.

Kelan eri yhteistyökumppanit lähettävät henkilöasiakkaisiin liittyvät etuusasiat Kelaan kuten ennenkin.

Lisätietoja asiakkaille