Kela jatkaa koronarokotuksista aiheutuvien kustannusten korvaamista työnantajalle

Kela jatkaa koronarokotuksista syntyvien kustannusten korvaamista työnantajille 30.6.2022 saakka. Korvaus on 10 euroa rokotustoimenpidettä kohden ja koskee sairaanhoitovakuutuksesta korvattavia rokotuksia.

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan Kela jatkaa koronarokotuksen antamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista työnantajille. Korvauksia maksetaan 30.6.2022 saakka. Rokotevalmisteista ei makseta korvauksia, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia.

Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit. Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä rokottamisessa yhteistyötä yksityisen työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa.

Väliaikaisen lain tavoitteena on helpottaa työnantajan mahdollisuutta tarjota koronarokotuksia työntekijöilleen työterveyshuollon kautta. Tällöin kunta, työnantaja ja työterveyshuolto sopivat yhdessä työntekijöiden rokottamisesta eikä kunta osta rokottamista työterveyshuollosta ostopalveluna.

Työterveyshuollot noudattavat rokotusten antamisessa valtakunnallista rokotusjärjestystä.

Työnantaja voi saada korvauksen kahdella eri tavalla

Kun työnantaja maksaa rokottamisen, korvaus voidaan maksaa sairaanhoitovakuutuksesta. Työnantaja voi saada kustannuksista suorakorvauksen, jos palveluntuottajalla on Kelan kanssa suorakorvaussopimus.

Sairaanhoitovakuutuksesta maksettava korvaus on vaihtoehtoinen työterveyshuollon korvauksille. Työnantaja voi valita, maksetaanko korvaukset työnantajalle sairaanhoitovakuutuksen vai työterveyshuollon korvauksina.

Sairaanhoitovakuutuksesta maksettava korvaus ei vaikuta korvauksiin, jotka maksetaan työnantajalle työterveyshuollon järjestämisestä, eikä niiden enimmäismääriin. Työnantajan pitää huolehtia, että sairaanhoitovakuutuksesta korvattavat kustannukset ovat kirjanpidossa erillään työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista, jotta korvauksia ei haeta kahteen kertaan.