Tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa myös työnantajalle

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahan työnantajalle, jos työntekijä on tartuntataudin vuoksi estynyt tekemästä työtään ja työnantaja maksaa tälle palkkaa poissaolon ajalta. Työnantaja hakee tartuntatautipäivärahaa Kelasta samalla tavalla kuin sairauspäivärahaa.

Jos työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, työnantaja voi työ- tai virkasuhteen ehtojen perusteella maksaa työntekijälle palkan poissaolon ajalta ja hakea tartuntatautipäivärahaa Kelasta.

Tartuntatautipäiväraha korvaa maksetun palkan täysimääräisenä. Tartuntatautipäiväraha voidaan myöntää koko työstä poissaolon ajalle. Jos työnantaja maksaa esimerkiksi puolet palkasta karanteenin ajalta, maksaa Kela tämän osuuden työnantajalle ja loput työntekijälle.

Jos työntekijä pystyy tekemään työnsä esimerkiksi etätyönä eikä ansionmenetystä synny, ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan ole työntekijällä eikä työnantajalla.

Kela.fin työnantajasivuilla on kerrottu tartuntatautipäivärahan saamisen edellytyksistä sekä tartuntatautipäivärahan hakemisesta työnantajalle. Tartuntatautipäiväraha pitää hakea 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään. Tällä hetkellä tartuntatautipäivärahan käsittelyaika on noin 3 viikkoa eli sille asetetun tavoitteen mukainen.

Lue lisää