Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt huomautettavaa Kelan taksisopimuksista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaprosessin sekä Kelan ja välityskeskusten väliset sopimukset. Selvityksen mukaan hankinnat ja sopimukset on hoidettu ja laadittu asianmukaisesti.

Kela kilpailutti sairausvakuutuslain mukaan korvattavat taksimatkat alkuvuonna 2018. Palvelu toimii sekä tilausten että kyytien osalta sopimuksen mukaisesti Uuttamaata lukuun ottamatta.

Jotta palvelun laatu saadaan varmistettua Uudellamaalla, sopimus nykyisen välityskeskuksen kanssa Uudellamaalla on päätetty ja maakunnassa aloittaa uusi välityskeskus huhtikuun alusta. Asiakkaat tilaavat jatkossakin taksin samasta alueellisesta tilausnumerosta.