Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat

Kela kilpailuttaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettavat ryhmäterapiat kaikissa vakuutuspiireissään. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana normaalisti.

Kela kilpailuttaa erikseen lapsille ja nuorille tarkoitetut ryhmäterapiat ja aikuisten ryhmäterapiat. Kilpailutukset koskevat seuraavia suomenkielisiä ryhmäterapiapalveluita:

  • allasterapia
  • fysioterapia
  • musiikkiterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • puheterapia
  • psykoterapia
  • toimintaterapia.

Ruotsinkieliset ryhmäterapiat hankitaan tarvittaessa suorahankintana.

Uusien sopimusten mukainen palvelu alkaa 1.1.2022. Jos asiakkaan palveluntuottaja tarjouskilpailun johdosta vaihtuu, Kela ilmoittaa siitä asiakkaalle ja ohjaa palveluntuottajan valinnassa.

Lisätietoja:

Hankintailmoitukset on julkaistu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi), ja hankittavien palveluiden tarjousmateriaalit on julkaistu kokonaisuudessaan Hanki-palvelussa (www.hanki-palvelu.fi).