Kelan korvaamien taksimatkojen uudet palveluntuottajat on valittu

Kela on kilpailuttanut korvaamiensa taksimatkojen palveluntuottajat. Jokaiselle kilpailutusalueelle on valittu 2 palveluntuottajaa huolehtimaan Kelan korvaamista taksimatkoista 1.1.2022 alkaen. Palveluntuottajia valittiin yhteensä 14.

1.1.2022 alkaen taksipalveluita järjestää yhteensä 14 palveluntuottajaa 17:llä eri kilpailutusalueella. Jokainen maakunta muodostaa erillisen kilpailutusalueen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat muodostavat kuitenkin yhden kilpailutusalueen. Hankinta ei koskenut Ahvenanmaan maakuntaa.

Kilpailutuksessa saatiin 91 tarjousta. Palvelua tarjosi 24 eri toimijaa. Maakuntien nykyiset palveluntuottajat hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden 2021 loppuun asti.

Jotta Kela voi korvata taksimatkan, matka pitää tilata Kelan valitsemalta palveluntuottajalta. Kela on valinnut jokaiselle kilpailutusalueelle 2 palveluntuottajaa. Jatkossa asiakkaalla on mahdollisuus valita, kummalta alueen palveluntuottajalta Kela-taksi tilataan. Palveluntuottaja vastaa siitä, että kaikki siltä tilatut matkat hoidetaan tilauksen mukaisesti ja tarkoitukseen sopivalla kulkuneuvolla. Hankinnan tavoitteena on turvata asiakkaiden yhdenvertainen ja luotettava pääsy terveydenhuoltoon riippumatta asiakkaan asuinpaikasta tai varallisuudesta.

Uudet palveluntuottajat aloittavat 1.1.2022, ja hankinnat toteutetaan kilpailutusalueittain käyttöoikeussopimuksina. Kyseessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn ja välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan sekä maksuliikenteen ja raportoinnin. Maksuliikenteessä käytetään Kelan sähköistä suorakorvausmenettelyä.

Uudet palveluntuottajat 1.1.2022 alkaen

Etelä-Karjala: Taksi Saimaa Oy ja Taksi Päijänne Oy 

Etelä-Pohjanmaa: Keskustaksi Oy ja Vaasan Ulataksi Oy        

Etelä-Savo: DRide Oy ja Savon Taksidata Oy                                                                                                                 

Kainuu: Kainuun Taksivälitys Oy ja Menevä Oy                                                                 

Kanta-Häme: Taksi Helsinki Oy ja Suomen Lähilogistiikka Oy                                                       

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa: Pohjois-Suomen Taksi Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy                          

Keski-Suomi: Taksi Helsinki Oy ja Menevä Oy                                                       

Kymenlaakso: DRide Oy ja Suomen Lähilogistiikka Oy                                                      

Lappi: Taksi Helsinki Oy ja Suomen Lähilogistiikka Oy                                                                   

Pirkanmaa: Taksi Helsinki Oy ja Tampereen Aluetaksi Oy                                                          

Pohjanmaa: Vaasan Ulataksi Oy ja Keskustaksi Oy                                                         

Pohjois-Karjala: Joensuun Taksi Oy ja Menevä Oy                                                  

Pohjois-Savo: Taksi Helsinki Oy ja Joensuun Taksi Oy                                                      

Päijät-Häme: Suomen Lähilogistiikka Oy ja Lahden Aluetaksi Oy                                                       

Satakunta: Taksi Helsinki Oy ja Keskustaksi Oy                                                           

Uusimaa: Suomen Lähilogistiikka Oy ja Taksi Helsinki Oy                                                             

Varsinais-Suomi: Taksi Helsinki Oy ja Menevä Oy