Toimeentulotuen maksusitoumukset taksimatkoihin siirtyvät asiakkaan suostumuksella sähköisesti kuljettajalle

Ensi vuoden alusta alkaen toimeentulotuen asiakas voi valita, ottaako hän taksimatkojen omavastuuseen myönnetyn maksusitoumuksen sähköisesti vai postitse.

Kela voi myöntää toimeentulotukea julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen liittyviin matkakustannuksiin, jos matkat ovat Kela-korvattavia. Toimeentulotukea voi saada matkan omavastuuosuutta varten, jos muut toimeentulotuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Jos asiakas ei pysty maksamaan omavastuuta itse, hän voi ennen matkaa hakea siihen toimeentulotuen maksusitoumuksen. Maksusitoumuksen voi saada myös taksimatkaa varten.

Asiakkaan yksityisyydensuoja paranee

1.1.2022 alkaen toimeentulotuen asiakas voi valita, haluaako hän maksusitoumuksen taksimatkojen omavastuuseen sähköisesti vai paperisena.

Tieto maksusitoumuksesta siirtyy sähköisesti Kelasta suoraan taksien tilausvälityskeskukseen. Tiedot siirtyvät toimeentulotukipäätöksen antamista seuraavana päivänä, kiiretilanteissa tarvittaessa nopeamminkin. Asiakas saa toimeentulotukipäätöksessä tiedot sähköisestä maksusitoumuksesta ja toimintaohjeet, miten sitä käytetään. Asiakkaan täytyy tilata taksi Kela-taksien tilausvälityskeskuksesta.

Tilausvälityskeskus ilmoittaa taksille tarpeelliset matkaan liittyvät tiedot. Asiakkaan yksityisyydensuoja paranee, kun hänen ei tarvitse esittää kuljettajalle toimeentulotuen maksusitoumusta. Kuljettaja saa ainoastaan tiedon, että asiakkaalta ei peritä omavastuuta.

Jos asiakas ei anna suostumusta sähköisen maksusitoumuksen käyttöön, Kela voi myöntää hänelle edelleen paperisen maksusitoumuksen.

Lue lisää