Kelan yhteistyökumppanit voivat kysyä toimeentulotuesta chatissä

Kuntien sosiaalitoimen työntekijät, muut viranomaiset ja palveluntuottajat voivat kysyä toimeentulotuesta nyt chatissä. Chatissä saa vastauksen kysymykseen helposti ja nopeasti.

Kela avasi syyskuussa chatin yhteistyökumppaneille osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit. Lokakuusta asti chatissä on vastattu myös toimeentulotukea koskeviin kysymyksiin.

Miten vuokranantaja voi hakea korvausta perustoimeentulotuen vuokravakuudesta? Mitkä menot korvataan perustoimeentulotuesta? Miten perustoimeentulotukea myönnetään hammasproteeseihin tai silmälaseihin? Maksaako Kela perustoimeentulotuesta korvattavat laskut asiakkaalle vai laskuttajalle? Muun muassa näihin kysymyksiin Kelan yhteistyökumppanit saavat vastauksen chatissä.

Chatissä saa yleisneuvontaa. Siellä ei siis vastata yksittäistä asiakasta koskeviin kysymyksiin. Asiakkaan ei tarvitse tunnistautua.

Kelan yhteistyökumppaneita palvelevat edelleen myös Viranomaislinja ja Kelan vakuutuspiirien toimeentulotuen puhelinpalvelunumerot, joista voi selvittää asioita tarkemmin.

Chatissä saa vastauksen helposti ja nopeasti

Yhteistyökumppanien chatti on saanut käyttäjiltä hyvää palautetta, ja käyttäjien jonotusajat ovat olleet lyhyitä. Chatissä saa vastauksen kysymykseen helposti ja nopeasti, selkeässä kirjoitetussa muodossa.

Toimeentulotuen lisäksi yhteistyökumppanien chatissä voi kysyä sairauden ja työkyvyttömyyden perusteella maksettavista etuuksista ja korvauksista, kuntoutuksesta, eläkkeistä, lapsiperheiden tuista, opiskelijan tuista, työttömyysetuuksista sekä asumisen tuista. Chatti alkaa palvella myös ruotsiksi 1.11.

Yhteistyökumppanien chatti palvelee muun muassa kuntien sosiaalitoimia, terveydenhuollon ammattilaisia, kuntoutuksen palveluntuottajia, vuokranantajia, yksityisen päivähoidon tuottajia, oppilaitoksia, TE-palveluja ja työttömyyskassoja.

Chatti on auki ma−pe klo 9−15 kela.fin yhteistyökumppaneille suunnatulla sivustolla. Chatti-ikkuna aukeaa sivun oikeaan alakulmaan.

Lue lisää