Daklitsumabi (Zinbryta) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.5.2017 alkaen

Daklitsumabia sisältävä Zinbryta-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.5.2017 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • aaltoilevan, varmasti osoitetun MS-taudin hoidossa potilaille, joiden tauti on erittäin aktiivinen vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta huolimatta.

Daklitsumabi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’353. Fingolimodi’.

Daklitsumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.5.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

353.    Daklitsumabi ja fingolimodi

Daklitsumabi ja fingolimodi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä.  Niiden peruskorvausoikeus (353) myönnetään aaltoilevan ja aaltoilevaan läheisesti rinnastettavan MS-taudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Fingolimodi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian yksiköstä tai vastaavasta muusta neurologisesta toimintayksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeuden edellytyksenä on erikoissairaanhoidon neurologian yksikössä tai vastaavassa muussa neurologisessa toimintayksikössä todettu hoidon tarve ja siellä aloitettu ja valvottu hoito, kun

• aaltoileva tai aaltoilevaan läheisesti rinnastettava MS-tauti on erittäin aktiivinen vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta huolimatta ja

• potilaan toimintakyky hoitoa aloitettaessa riittää vähintään 20 metrin kävelyyn käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (vastaa EDSS-lukua 6,5).

Korvausoikeus myönnetään ajaksi, jonka sairauden arvioidaan hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella olevan näiden erityisten käyttöaiheiden mukainen, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Peruskorvausoikeutta voidaan hakea uudelleen uudella hoitoa valvovassa neurologian hoitoyksikössä laaditulla B-lausunnolla, josta hoidon vaikutuksen, jatkumisen ja tarpeen tulee ilmetä. Jatkokorvausoikeutta ei myönnetä, jos sairaus on edennyt vaiheeseen, jossa potilas ei pysty kävelemään vähintään 20 metriä käyttäen tukena kahta kyynärsauvaa tai vastaavaa apuvälinettä (EDSS yhtä suuri tai suurempi kuin 7).

Lisätietoja