Muutoksia korvausoikeuksien

388 ja 292 lausunnonantajatahoon 1.10.2021 alkaen

Lääkeaine: Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani
Lääkevalmiste: Praluent, Repatha ja Leqvio
Sairaus: Periytyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö

Mikä muuttuu

Tällä hetkellä korvausoikeuksia

  • 388. Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa ja
  • 292. Alirokumabi, evolokumabi ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa

voi hakea tietyn alan erikoislääkärin tai erikoissairaanhoidon yksikön laatimalla B-lääkärinlausunnolla.

Korvausoikeuksien jatkoa voi hakea 1.10.2021 alkaen myös muun hoitavan lääkärin laatimalla B-lääkärinlausunnolla. Kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran, lausunnon on edelleen oltava tietyn alan erikoislääkäriltä tai erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Kenelle korvataan

Korvausoikeudet koskevat familiaalista hyperkolesterolemiaa. Katso korvausoikeuksien myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää