Reseptimerkinnät-verkkosivu on uudistunut

Reseptimerkinnät-sivulle www.kela.fi/reseptimerkinnat on koottu ajantasainen tieto reseptimerkinnän (= erillisselvitys) perusteella korvattavista lääkevalmisteista. Kelan lääkehausta pääsee linkillä suoraan Reseptimerkinnät-sivulle kyseisen valmisteen tietojen kohdalle.

Reseptimerkinnät-sivun ulkoasua ja toiminnallisuutta on uudistettu, jotta sivun käyttäjä löytäisi hakemansa tiedon helpommin. Reseptimerkinnät-sivu löytyy Kelan verkkosivuilta valitsemalla Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkkeet ja lääkekorvaukset > sivun vasemman reunan navigaatiossa kohta Reseptimerkinnät.

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat valmisteet ovat uudistetulla sivulla valmisteen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Kunkin valmisteen kohdalla on kerrottu vaadittava reseptimerkintä sekä muita valmisteen korvaamiseen liittyviä tietoja.’Lisätietoa lääkkeen määrääjälle’- kohdasta löytyy linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvattavuuden tarkempiin edellytyksiin.

Reseptimerkinnän oikeellisuus on tärkeää

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat lääkevalmisteet voidaan toimittaa apteekista suorakorvattuna vain, jos lääkkeen määrääjä on kirjoittanut vaadittavan reseptimerkinnän siinä sanamuodossa kuin se on esitetty Reseptimerkinnät-sivulla (= Kelan päätöksessä).

Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä, lääkkeen määrääjän tulee antaa myös vaadittava päivämäärätieto. Vaadittava päivämäärätieto riippuu reseptimerkinnästä ja se voi olla esimerkiksi tapahtuman päivämäärä tai lääkehoidon aloituspäivämäärä.

Mahdollinen väärin kirjoitettu reseptimerkintä aiheuttaa ylimääräistä työtä apteekissa ja Kelassa ja se voi myös viivästyttää potilaalle maksettavaa lääkekorvausta.

Kelan lääkehausta linkit Reseptimerkinnät-sivulle

Lääkehausta pääsee linkillä suoraan Reseptimerkinnät-sivulle kyseisen valmisteen tietojen kohdalle. Linkki löytyy lääkehausta valmisteen Korvattavuus-näytön lopusta.

Lääkehaun osoite on www.kela.fi/laakehaku.