Varhaiskasvatusoikeuden laajuus vaikuttaa jatkossa yksityisen hoidon tuen määrään – asiakkaille lähetetään kysely kesäkuussa


Yksityisen hoidon tuen hoitorahan suuruus määräytyy elokuun alusta alkaen sen mukaan, mikä on lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuus. Kela lähettää yksityisen hoidon tuen saajille viikolla 24 kyselyn, jolla kartoitetaan varhaiskasvatusoikeutta. Vastauksen perusteella annetaan päätös yksityisen hoidon tuesta 1.8.2016 alkaen.

Kela maksaa 1.8.2016 alkaen hoitorahaa joko 173,74 e/kk tai 63,93 e/kk sen mukaan, onko lapsella oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa vai enemmän.

Suurempaa yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksetaan, jos

  1. lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Tällöin vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti, opiskelevat tai toimivat yrittäjänä päätoimisesti.
  2. lapsen varhaiskasvatusoikeus on 20 viikkotuntia laajempi muista syistä, kuten vanhemman osa-aikatyön vuoksi.
  3. lapselle on myönnetty erityisestä syystä oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Pienempää yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksetaan, jos

  1. lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Tällöin vanhemmat tai toinen heistä on koko päivän kotona. Syynä voi olla esimerkiksi toisen lapsen hoito tai työttömyys.
  2. lapsella on esi- tai perusopetuksen lisäksi oikeus viikoittain yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen. Muuten esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevasta lapsesta ei saa lainkaan yksityisen hoidon tukea.

Kyselyn avulla selvitetään yksityisen hoidon tuen määrä

Kela lähettää yksityisen hoidon tuen saajille kyselyn kesäkuussa viikolla 24. Siinä tiedustellaan mm. vanhempien tai muiden huoltajien työskentely- ja opiskelutilannetta, sillä ne vaikuttavat jatkossa yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrään. Asiakkaita pyydetään myös lähettämään liitteeksi päätös, josta selviää, että lapsi tarvitsee kokopäiväistä varhaiskasvatusta erityisestä syystä. Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.

Kätevimmin kyselyyn voi vastata Kelan verkkoasiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti kyselyyn voi vastata palauttamalla kirjeen mukana tulleen kyselylomakkeen Kelaan.

Samalla asiakas voi myös ilmoittaa muutoksista kesäajan hoitojärjestelyissä. Jos hoitojärjestelyt eivät muutu millään tavalla, ei kesän ajalta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Niiden asiakkaiden, jotka hakevat yksityisen hoidon tukea ensi kertaa syksyksi, kannattaa jättää hakemus vasta kesäkuussa, jolloin Kela on ottanut käyttöön uudistetun hakemuslomakkeen. Verkkoasiointipalvelun lomakkeelle varhaiskasvatusoikeutta koskevat kysymykset tulevat käyttöön 30.7.2016. Yksityisen hoidon tukea pitää hakea viimeistään 6 kuukauden kuluessa yksityisen hoidon alkamisesta.

Uuden lain mukaisia päätöksiä yksityisen hoidon tuesta annetaan 1.8.2016 jälkeen. Päätökset yksityisen hoidon tuesta tulevat asiakkaille siis vasta elokuun puolella.

 

Lisätietoja asiakkaille