Vuoden 2021 äitiyspakkauksen Laiskiainen-unilelussa mahdollisesti virheitä – Kela pyytää asiakkaita tarkistamaan tuotteet 

Vuoden 2021 äitiyspakkauksen yksittäisissä Laiskiainen-unileluissa on todettu turvallisuutta vaarantava valmistusvirhe. Tukesin päätöksellä tuote on päätetty vetää pois myynnistä ja muusta jakelusta. Päätös koskee yhtä tuote-erää. Mahdolliset vialliset tuotteet korvataan toisella unilelulla.

Tukesin päätöksellä vuoden 2021 äitiyspakkauksen Laiskiainen-unilelu vedetään pois markkinoilta. Yksittäisten unilelujen saumoihin voi muodostua tuotteen normaalissa käytössä aukko, josta lapsi voi päästä käsiksi tuotteen sisällä olevaan vanuun. Kyse on Tactic Games Oy:n valmistaman unilelun yksittäisistä tuotteista ja yhdestä Kelaan toimitetusta tuote-erästä. Uusia Laiskiainen-unileluja ei ole enää lähdössä asiakkaille.

Laiskiainen-unileluja on toimitettu vuoden 2021 äitiyspakkauksen saaneille asiakkaille. Lelun saaneita asiakkaita pyydetään tarkistamaan saamansa tuote. Tarkistus koskee tuote-erää, jonka tunnus on 56798/09-2020. Tieto tuote-erästä on sivusauman hoitolapussa. Jos tuote on virheellinen, asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kelan äitiyspakkauksen jakelijaan eli Suomen kirjastopalvelu oy:hyn korvaavan tuotteen hakemiseksi. Vain virheelliset tuotteet vaihdetaan uusiin. Jos tuotteessa ei ole mitään vikaa, asiakkaan ei ole tarpeen ottaa pakkauksen jakelijaan yhteyttä.

Turvallisuus on yksi pääkriteereistä äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnassa.

– Seuraamme viranomaisten kanssa hyvin tarkasti tuotteille asetettuja asetuksia ja vaadimme leluista jo tarjousvaiheessa testiraportit, sillä tällaisen tuotteen kohdalla turvallisuus on erityisen tärkeää. Valitettavasti yksittäisissä tuotteissa on ollut valmistusvirhe, jota ei ole voitu huomata pistokokeissa tai pakattaessa tuotteita asiakkaille. Tuotteesta on vaadittu tavanomaiset testiraportit, ja näissä testeissä tätä virhettä ei ole havaittu, kertoo perhe-etuuksien suunnittelija Veera Petäjä.

Äitiyspakkaukseen tuotteita toimittavat yritykset tekevät Kelan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tuoteturvallisuuteen. Äitiyspakkauksen tuotteiden ja niiden valmistusmateriaalien tulee täyttää vaatimukset, joita EU:n ja Suomen lainsäädäntö asettaa turvallisuudelle.

Kela jakaa vuosittain noin 30 000 äitiyspakkausta, joissa on yhteensä yli miljoona tuotetta.

Tukesin päätös perustuu kuluttajaturvallisuuslakiin 920/2011.

Lisätiedot:

Laiskiainen-unilelu

Jos saamassasi äitiyspakkauksessa on viallinen tuote, ota yhteyttä äitiyspakkauksen jakelijaan Suomen kirjastopalvelu oy:hyn: asiakaspalvelu@kirjastopalvelu.fi tai p. 09 584 0440. Viallisen tilalle saat uuden, ehjän tuotteen. Muihin äitiyspakkausta koskeviin tiedusteluihin vastataan lapsiperheiden palvelunumerossa.

Tuote Tukesin markkinavalvontarekisterissä (marek.tukes.fi)