Yksityisen hoidon tuki muuttuu elokuussa – perheen työ- tai opiskelutilanne ei vaikuta enää tuen määrään

Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvilla lapsilla on elokuun alusta alkaen oikeus täysimääräiseen yksityisen hoidon tuen hoitorahaan vanhempien tilanteesta riippumatta.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen.

Muutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen. Elokuun alusta alkaen lapsi voi olla kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa riippumatta huoltajien perhevapaista, opinnoista tai työmarkkina-asemasta. Näin ollen perheen työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuta myöskään Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen, eikä huoltajien tarvitse enää selvittää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 173,95 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 146,29 €/kk lasta kohden.
Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 64,00€/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä puolet tavallisesta eli enintään 73,15 e/kk.

Hoitorahan ja hoitolisän lisäksi kotikunta saattaa maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Lainmuutoksen jälkeen perheen ei enää tarvitse selvittää lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta myöskään kuntalisää varten.

Muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä

Kela tarkistaa yksityisen hoidon tuet 1.8.2020 alkaen ja lähettää päätöksen niille asiakkaille, joiden tuen määrään lainmuutos vaikuttaa.

Lue lisää