15 000 korkeakouluopiskelijaa saa selvityspyynnön opintojen edistymisestä

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa Kelalta selvityspyynnön. Selvityspyyntöön pitää vastata viimeistään 18.10.2018. Helpoiten selvityspyyntöön voi vastata Kelan verkkoasiointipalvelussa. 

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi. Seuranta koskee lukuvuotta 2017–2018 ja koko sitä aikaa, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Kela seuraa opintojen riittävää edistymistä opintotukilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Opintojen edistyminen on ollut riittävää, jos opintopisteitä on kertynyt keskimäärin vähintään 5 tukikuukautta kohti. Seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää. Lisäksi opiskelijan on pitänyt suorittaa viime lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä. Tämä vähimmäissuoritusvaatimus ei kuitenkaan koske lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana opiskelija on aloittanut korkeakouluopintonsa tai on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Selvityspyyntöön kannattaa vastata ajoissa

Jos opintosuorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyynnön. Hänen pitää vastata Kelalle viimeistään 18.10.2018. Opiskelija voi vastata selvityspyyntöön Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan 1.1.2019 alkaen.

Edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki kotimaisten korkeakouluopintojen suoritukset ja käytetyt tukikuukaudet aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon ja jatkaa sen jälkeen korkeakouluopintoja, edistyminen selvitetään valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta. Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot huomioidaan edistymisen seurannassa. Opiskelija voi tarvittaessa selvittää vastauksessaan syyt, joiden vuoksi hän keskeytti aiemmat opintonsa.

Selvityspyyntöjen määrä kasvoi yliopisto-opiskelijoilla

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Seuranta on nyt tehty noin 140 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea lukuvuonna 2017–2018.

Selvityspyyntö on lähetetty 9 600 yliopisto-opiskelijalle ja 5 300 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 12 700, joista 7 400 opiskeli yliopistossa ja 5 300 ammattikorkeakoulussa.

Aiempaa useampi yliopisto-opiskelija saa selvityspyynnön. Kelan arvion mukaan syynä on viime lukuvuonna muuttunut edistymisen seurannan lainsäädäntö.

– Jos opiskelija on suorittanut opintoja keskeyttämisen tai esimerkiksi kanditutkinnon suorittamisen jälkeen, hänen kannattaa vastata selvityspyyntöön ja selvittää keskeyttämisen syyt tai maisterivaiheen opintojen edistyminen, neuvoo lakimies Linda Reinikainen Kelasta.

Lisätietoja asiakkaille: