Kela esittelee opiskelijoiden kuntoutuspalveluita Educa 2018 -tapahtumassa


Kuntoutuksen asiantuntijat ja suunnittelijat kertovat osastolla 6s79 palveluista, joiden avulla ehkäistään opintojen keskeytymistä ja vahvistetaan nuoren toimintakykyä.

Kelan kuntoutuksen asiantuntijat ja suunnittelijat ovat tavattavissa perjantaina 26.1. klo 10–18 ja lauantaina klo 10–17 osastolla 6s79. Osastolla esitellään nuorille ja opiskelijoille tarkoitettuja kuntoutuskursseja ja uusia matalan kynnyksen palveluita.

Kuntoutuskurssilta saa apua mielenterveyden ongelmiin


Masennus, ahdistus tai muu mielenterveyden häiriö saattaa pitkittää opintoja tai johtaa opintojen keskeytymiseen. Kelan tarjoamat kuntoutuskurssit tarjoavat tukea masennuksesta tai ahdistuneisuushäiriöistä kärsiville opiskelijoille. Kurssien tavoitteena on tukea opiskeluista selviytymisessä, vahvistaa nuoren toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä rohkaista yksilöllisten ja ryhmämuotoisten tapaamisten avulla.

OPI-, Nuppu- ja Itu-kursseille on mahdollista hakea, kun nuori on saanut B-lääkärinlausunnon.

Kuntoutukseen pääsee myös ilman diagnoosia


Kela kokeilee uusia matalan kynnyksen palvelumuotoja, joiden tavoitteena on tukea opintojen etenemisessä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Matalan kynnyksen palveluihin voi hakea suullisesti ja ilman lääkärinlausuntoa tai diagnoosia.

Keväällä 2018 käynnistyvässä opiskeluvalmennuksessa kokeillaan täysin uudenlaista kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelukykyä ja estää opintojen keskeytyminen. Opiskeluvalmennukseen osallistuva opiskelija saa henkilökohtaisen valmentajan, joka auttaa löytämään toimivia keinoja opintojen etenemisessä sekä toimii yhteistyössä oppilaitosten, opettajien ja opiskeluhuollon kanssa.

Tämän lisäksi 2018 käynnistyy projekti, jossa kehitetään työelämän, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevien nuorten palveluja (NEET-nuoret Not in Employment, Education or Training). Projektin tavoitteena on muun muassa helpottaa kuntoutukseen hakemista, kehittää uusia NEET-nuorille suunnattuja matalan kynnyksen kuntoutuspalveluja sekä kerätä tietoa nuorista ja heidän ohjautumisestaan kuntoutukseen.

Lisätietoa: