Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 40 000 opiskelijalle

Korkeakouluopiskelija saa maksumuistutuksen, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31.1.2022, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 31.1.2022 niillä korkeakouluopiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet kevätlukukaudelle läsnä oleviksi viimeistään 31.1.2022. Noin 213 000 opiskelijaa maksoi maksun eräpäivään mennessä.

Maksu on maksamatta edelleen noin 40 000 opiskelijalla. Myöhässä maksun on maksanut noin 11 000 opiskelijaa. Kela on nyt lähettänyt näille opiskelijoille maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty 5 euron kiinteä viivästymismaksu. Jos opiskelija on maksanut maksun eräpäivän jälkeen, Kela lähettää maksumuistutuksen pelkästä viivästymismaksusta. Maksumuistutuskirjeen voi lukea myös OmaKelassa.

Kela lähetti tammikuussa kirjeitse ohjeet maksun maksamisesta niille opiskelijoille, jotka olivat ilmoittautuneet läsnä oleviksi tammikuun alkuun mennessä eivätkä olleet vielä maksaneet maksua. Näitä kirjeitä lähetettiin yli 200 000.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä. Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa.

Lue lisää