Opintotuki lakkautetaan 3 000 korkeakouluopiskelijalta

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Tänä syksynä seuranta tehtiin noin 140 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka saivat opintotukea lukuvuonna 2017–2018.

Selvityspyyntö lähetettiin 15 000 opiskelijalle, ja siihen piti vastata viimeistään 18.10.2018. Selvityspyyntöön vastasi 12 400 opiskelijaa. Vastausprosentti suureni 83:een viime vuoden 75:stä. Suurimmalla osalla selvitys hyväksyttiin ja opintotuen maksaminen jatkuu.

Arviolta 3 000 opiskelijalla opintotuen maksaminen päättyy tammikuusta alkaen. Noin 1900:lla opintotuki päättyy sen vuoksi, että opiskelija ei vastannut selvityspyyntöön.

Opintotuen lakkautuspäätöksessä kerrotaan, miten opiskelija voi jälleen saada opintotukea. Lakkautuspäätöksen mukana lähetetään myös ohje siitä, mitä muuta tukea opiskelija voi saada.

Lue tärppi: Opintotuki lakkautettiin, mitä mä nyt teen?