Opiskeletko yli vuoden ulkomailla? Muista hakea sosiaaliturvaan kuulumista!


Sosiaaliturvaan kuulumista voi hakea opintotukihakemuksen yhteydessä.

Yli vuoden ulkomailla opiskeleva voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos hän on kuulunut siihen ennen muuttoa ja hänellä on kiinteät siteet Suomeen. Opiskelun tulee olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon ja tapahtua julkisen hallinnon alaisessa oppilaitoksessa.

Jos opiskelija työskentelee opintojen ohessa, työskentelystä pitää ilmoittaa Kelaan. Myös tutkimustyöstä pitää ilmoittaa. Vähäinenkin työskentely toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vaikuttaa Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseen.

Ulkomailla tutkintoa suorittava voi hakea opintotukea helposti Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Sosiaaliturvaan kuulumista voi hakea opintotukihakemuksen yhteydessä. Pelkkää sosiaaliturvaan kuulumista haetaan lomakkeella Y38. Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tutkimustyötä apurahalla toisessa EU-tai Eta-maassa tai Sveitsissä? Sosiaaliturvahakemuksen ratkaisee Eläketurvakeskus


Sosiaaliturvaan kuulumista haetaan Eläketurvakeskuksesta, jos suomalainen apuraha on myönnetty toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa (paitsi Australiassa) tehtävää tutkimustyötä tai jatko-opintoja varten. Eläketurvakeskus ratkaisee hakemuksen, jos apurahalla tutkimustyötä tekevä tai jatko-opintoja suorittava on velvollinen ottamaan maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen vakuutuksen apurahalleen.

 

Lisätietoja asiakkaille: