Saitko opiskelupaikan syksyn yhteishaussa? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea!

Uusia opintoja aloittavan opiskelijan kannattaa hakea opintotukea ja yleistä asumistukea ajoissa. Opintotuki ja asumistuki haetaan erillisillä hakemuksilla.

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Jos opiskelupaikka on otettava vastaan, opintotukihakemus kannattaa tehdä heti, kun paikka on vastaanotettu. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle.

Opintotukea voi hakea, vaikka opiskelijalla ei vielä olisi asuntoa opiskelupaikkakunnalla. Kun asunto on varmistunut, opiskelijan on tehtävä muuttoilmoitus. Sen voi tehdä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Kela tarkistaa opiskelijan asumisen sen jälkeen, kun ensimmäinen opintoraha on maksettu.

Valtaosa opiskelijoista kuuluu nykyisin yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa.

Tiedätkö jo, miten asut? Hae yleistä asumistukea nyt

Opiskelijan kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisensa olosuhteet. Vuokra-asuntoon muuttavat alle 18-vuotiaat opiskelijat voivat hakea asumistukea sen jälkeen, kun he ovat saaneet päätöksen opintotuesta.

Asumistuki voidaan myöntää 1.1. alkaen, jos vuokrasopimus on voimassa tammikuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon muutetaan tammikuun aikana. Hakemuksen pitää olla Kelassa helmikuun loppuun mennessä.

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa asunnossa asuvat puolisot tai lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset) sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet. Asumistuen saamiseen vaikuttavat ruokakunnan jokaisen jäsenen tulot. Ruokakunnan tuloina huomioidaan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus. Vuokrasopimus tarvitaan myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Vuokrasopimusta ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti. Katso vuokranantajat, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Hakemukset kannattaa tehdä verkossa

Kelan laskureilla (www.kela.fi/laskurit) opiskelija voi arvioida, mitä tukea hän voi saada ja kuinka paljon.

Sekä opinto- että asumistukihakemuksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi lähettää verkossa.

Yleistä asumistukea ja opintotukea saavan opiskelijan täytyy seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa. Yleiseen asumistukeen tulojen muutoksesta pitää ilmoittaa välittömästi.

Tarvitsetko vamman takia tulkkausta opintoihin?

Hae oikeutta opiskelutulkkaukseen heti, kun saat päätöksen opiskelupaikasta. Muistathan myös tilata opiskelutulkin ajoissa!

Lisätietoja asiakkaille:

www.kela.fi/opiskelijat
Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9–16
Kysy verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta
Katso video opintotuen ja asumistuen hakemisesta
Usein kysyttyjä kysymyksiä opiskelijoiden asumisen tuista
Näin haet kimppakämppään asumistukea
Tulojen vaikutus opintorahaan ja asumistukeen