Ulkomailla opiskeleva, muista lähettää
todistukset

Ulkomailla opiskelevan täytyy toimittaa Kelaan oppilaitoksen antama läsnäolotodistus ja todistus edellisen vuoden opintosuorituksista.

Todistukset puuttuvat vielä noin 3 000 opiskelijalta. Jos Kela ei ole saanut todistuksia, opintotukea ei makseta marraskuusta alkaen.

Skannaa todistukset tai ota niistä hyvälaatuinen valokuva. Kirjaudu sen jälkeen Kelan asiointipalveluun ja valitse Viestit. Voit lähettää todistukset viestin liitteenä. Kun lähetät viestiä tai liitettä, valitse viestin aiheeksi Opiskelijan tuet ja Opintotuki.