Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian uudet palveluntuottajat on valittu

Kela on kilpailuttanut lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteuttavat palveluntuottajat. Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.6.2019, ja ne kestävät 31.12.2020 asti.

Kesäkuun alusta alkaen lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiaa voi antaa vain palveluntuottaja, jolla on sopimus Kelan kanssa.

Osa alle 18-vuotiaiden fysio- ja toimintaterapioista on toteutettu Kelan ja palveluntuottajien välisillä suorahankintasopimuksilla, jotka päättyvät 31.5.2019. Tässä kilpailutuksessa sopimuksen saaneet palveluntuottajat voivat jatkaa asiakkaan palveluntuottajana kuntoutuspäätöksen mukaisesti, vaikka asiakas olisi täyttänyt 18 vuotta.

Jos asiakkaan nykyisen palveluntuottajan sopimus Kelan kanssa päättyy, alle 18-vuotias asiakas valitsee asuinkuntansa alueelle hyväksytyn palveluntuottajan. Palveluntuottaja voi olla valittu nyt päättyneessä kilpailutuksessa, jolloin sopimus Kelan kanssa alkaa 1.6.2019, tai tehnyt sopimuksen Kelan kanssa 1.1.2019 alkaen.

Jos asiakkaan asuinkunnassa ei ole hyväksyttyä palveluntuottajaa, asiakas voi valita palveluntuottajan naapurikunnan tai maakunnan alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista. Tällöin kannattaa varmistaa, että palveluntuottaja voi tehdä asiakkaan tarvitsemia kotikäyntejä.

Asiakas voi olla yhteydessä myös Kelan palvelunumeroon 020 692 205. Kela auttaa palveluntuottajan valinnassa. Kela ottaa toukokuussa kirjeitse yhteyttä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joiden palveluntuottaja vaihtuu.

Tämä tiedote on asiakkaille. Palveluntuottajille ja medialle on julkaistu asiasta oma tiedote.

Valitut palveluntuottajat – listat terapioittain ja vakuutuspiireittäin löytyvät Kelan sivuilta