Kela seuraa työttömyysturva-asiakkaiden tuloja

Kela tarkastaa säännöllisesti työttömyysetuutta saavien tulot. Tulot eivät välttämättä poista oikeutta etuuteen, vaan ne saattavat vähentää maksettavan etuuden määrää. 

Työttömyysturvan tulonvalvonnassa Kela selvitti etuudensaajien ansio- ja muita tuloja verovuodelta 2016. Valvonnassa esiin tulleiden tietojen perusteella Kela tarkasti 1 167:n työttömyysetuutta saaneen henkilön tulotiedot. Heistä ainakin 812:lle oli maksettu etuutta väärin perustein.

Useimmiten liikamaksun syynä olivat palkkatulot, joita etuuden saaja ei ollut ilmoittanut Kelaan. Joillain etuuden saajilla oli ilmoittamatonta elinkeinotoiminnan ansiotuloa tai esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksia. Kela perii takaisin liikaa maksetut etuudet. Jos on syytä epäillä, että liikamaksuun liittyy etuuden hakijan väärinkäytös, Kela selvittää lisäksi väärinkäytösasian.

Kelan tähän mennessä valmiiksi saamien selvitysten mukaan työttömyysetuutta maksettiin liikaa keskimäärin 6 963 euroa. Yhteensä liikamaksuja on ollut ainakin 4,95 milj. euroa. Liikamaksujen selvittäminen on osittain kesken, joten kaikkia vuoden 2016 lukuja ei ole vielä saatavilla.

Kaikkiaan Kela maksoi vuonna 2016 työttömyysetuuksia 388 000 henkilölle yhteensä noin 2,17 miljardia euroa.

Jälkikäteinen verotustietoihin perustuva valvonta päättyy palkkatulojen osalta vuosiin 2017–2018, sillä vuodesta 2019 lähtien Kela on saanut työttömyysturva-asiakkaiden palkkatiedot tulorekisteristä lähes reaaliaikaisesti.

Lisätietoja asiakkaille