Avohoidon reseptilääkkeet yksi nopeimmin kasvavista terveydenhuollon kustannuseristä – menot vaihtelevat maakunnittain

Maakunnat tai tulevat hyvinvointialueet voivat vastaisuudessa rahoittaa avohoidon lääkekorvausmenoja. Lääkkeiden kustannusten ja niistä maksettujen korvausten määrät kuitenkin eroavat maakuntien välillä, selviää Kelan Tutkimusblogista.

Avohoidon Kela-korvattavien reseptilääkkeiden kustannusten ja maksettujen korvausten määrät ovat kasvaneet vuosina 2016–2019 kaikissa maakunnista Kainuuta lukuun ottamatta.

Sote-uudistuksen yhteydessä halutaan purkaa sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitusta. Yksi keino purkamiseen on maakuntien tai tulevien hyvinvointialueiden osallistuminen rahoituksen järjestämiseen. Maakuntien ikä- ja sairastavuusrakenteet kuitenkin eroavat toisistaan.

”Lääkkeisiin ja lääkekorvauksiin liittyvän rahoitusvastuun osittainenkin siirtäminen maakunnille ja tulevaisuuden hyvinvointialueille vaatii alueilta kyvykkyyttä ja resursseja tiedolla johtamiseen. Muutoin vaarana on alueellinen eriytyminen siten, että hoidot ovat potilaille tarjolla eri tavalla heidän asuinalueestaan riippuen”, tutkijat kirjoittavat.

Blogikirjoituksessa tarkastellaan avohoidon lääkekustannusten ja -korvausten jakautumista maakunnittain. Lisäksi kuvataan, miten kustannukset ja korvaukset ovat kehittyneet vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Lue lisää Tutkimusblogista https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5749