Entistä harvempi sai vuonna 2017 työttömyysetuutensa ansiosidonnaisena

Työttömyysetuuksien saajien määrä väheni selvästi vuonna 2017. Ansiopäivärahan saajien osuus pieneni huomattavasti, mutta myös perusturvan saajien määrä kääntyi laskuun alkuvuoden ennätyslukemien jälkeen.


Katso kuva täysikokoisena.

Ansiopäivärahan saajien määrä saavutti viime vuosien korkeimman tasonsa vuoden 2015 lopussa, jonka jälkeen se on laskenut huomattavasti. Vuoden 2017 lopussa ansiopäivärahaa sai vajaat 139 000 henkilöä. Saajien määrä pieneni kahden vuoden aikana noin neljänneksellä.

– Perusturvaan kuuluvien työttömyysetuuksien osalta käännettä lasku-uralle saatiin odottaa reilun vuoden ansioturvaa pidempään. Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien yhteismäärä alkoi kasvaa vuonna 2008. Kasvu jatkui vuoden 2017 alkuun saakka, jolloin kehitys kääntyi hitaaseen laskuun, sanoo suunnittelija Sami Tuori Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Perusturvan saajien määrä oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla tammikuussa 2017, jolloin kuun lopussa yhteensä 244 000 henkilöä sai työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Vuoden loppuun mennessä saajien määrä laski noin 6,5 % eli 228 000 henkilöön.

Työttömyysetuuksia saavien määrä väheni 45 000:lla

Kokonaisuutena työttömyysetuuksien saajien määrä laski vuoden 2017 aikana lähes 45 000 henkilöllä. Vuoden lopussa yhteensä 369 000 henkilöä sai työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Määrän vähenemistä selittänee suurelta osin työllisyystilanteen paraneminen.

Koska perusturvan työttömyysetuuksien saajien määrä alkoi vähetä selvästi myöhemmin kuin ansioturvaa saaneiden, aikaisempaa pienempi osa työttömyysetuuksien saajista saa ansiopäivärahaa. Vuoden 2017 loppuun mennessä ansiopäivärahaa saaneiden osuus on laskenut noin 38 %:iin, kun se aiemmin 2000-luvulla on ollut keskimäärin noin 45 %. Ansiopäivärahaa on maksettu yli puolelle työttömyysetuuksien saajista viimeksi vuonna 2010.

– Vastaava kehitys näkyi myös työttömyysturvan menoissa. Työttömyyskassojen etuusmenot laskivat vuoden 2017 aikana yli 15 %, kun taas perusturvan etuusmenot laskivat 2 %, Sami Tuori sanoo.

Lue lisää

Kelan ja Finanssivalvonnan yhteinen tilastojulkaisu:

Kuukausitason tilastoja työttömyysturvasta: