Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisin sairauspäivärahan syy

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat kolmasosan kaikista korvatuista sairauspäivärahapäivistä vuosina 2004–2008. Viime vuonna korvattiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia yhteensä 5,4 miljoonaa sairauspäivärahapäivää.

Toiseksi yleisimmän sairauspääryhmän, mielenterveyden häiriöiden takia korvattiin vuosina 2004–2008 neljännes kaikista päivistä, vuonna 2008 yhteensä 4,1 miljoonaa päivää.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia päiviä korvattiin eniten Pohjois-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa, vähiten Uudenmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Mielenterveyshäiriöiden takia korvattujen päivien osuus oli puolestaan suurin Lapin ja Keski-Suomen maakunnissa, pienin Itä-Uudellamaalla.

Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,8 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, mikä oli vajaat 3 % vähemmän kuin edellisvuonna. Vähenevä suuntaus on jatkunut tänä vuonna.

Lue lisää tilastokatsauksesta :

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 (pdf)

Lisätietoja:

Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Anu Valle, p. 020 634 1389, etunimi.sukunimi (at) kela.fi